imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Joi, 18 Aprilie 2024, 00:24
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Stiri

 • - Centralizator cu punctajul final la examenul organizat in perioada 18 - 21 martie 2024. Citeste

 • - Centralizator cu punctajul acordat dupa sustinerea probei interviu din data de 21 martie 2024. Citeste

 • - Centralizator cu punctajul la proba scrisa, la examenul din perioada 18 - 21 martie 2024. Citeste

 • - Lista cuprinzand candidatii declarati Admis/Respins sa participe la concursul din perioada 18 - 21 martiea 2024.. Citeste

 • - Anunt privind concursul din perioada 18 - 21 martie 2024 - Consilier Cadastru Gradul IA. Citeste
 • - Tematica si bibliografie. Citeste
 • - Erata tematica si bibliografie. Citeste
 • - Calendar concurs. Citeste
 • - Formular inscriere concurs. Citeste
 • - Adeverinta concurs. Citeste

 • - Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 19.12.2023 - BIS. Citeste
 • - Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 19.12.2023 - BCPI. Citeste
 • - Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 19.12.2023 - SJRUSP. Citeste

 • - Centralizator cu punctajul la examenul de promovare din data de 19.12.2023 - BCPI Buftea. Citeste
 • - Centralizator cu punctajul la examenul de promovare din data de 19.12.2023 - BIS. Citeste
 • - - Centralizator cu punctajul la examenul de promovare din data de 19.12.2023 - SJRUSP. Citeste

 • - Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual - BIS si BCPI - 19.12.2023. Citeste
 • - Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual - BRUSP - 19.12.2023. Citeste

 • - Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior si in gradul imediat superior prin transformarea postului - 19.12.2023. Citeste
 • - Bibliografie si tematica pentru examenul de promocare din functia de consilier cadastru gr. II in functia de consilier cadastru gr. I in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica, organizat in data de 19 decembrie 2023. Citeste
 • - Bibliografie si tematica pentru examenul de promocare din functia de referent tr. IA in functia de consilier gr. II in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii - Biroul Resurse Umane, Secretariat si Petitii, organizat in data de 19 decembrie 2023. Citeste
 • - Bibliografie si tematica pentru examenul de promocare din functia de asistent registrator principal gr. II in functia de asistent registrator principal gr. I in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea, organizat in data de 19 decembrie 2023. Citeste
 • - Cerere promovare. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual - 21.09.2023. Citeste

 • Centralizator cu punctajul la examenul de promovare a personalului contractual - 21.09.2023. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual - 21.09.2023. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin transformarea postului. Citeste
 • Bibliografie si tematica. Citeste
 • Cerere promovare. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la concursul organizat in perioada 17 - 22 mai 2023 - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la concursul organizat in perioada 15.05.2023-18.05.2023 - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la concursul organizat in perioada 15.05.2023-18.05.2023 - BAR. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la concursul organizat in perioada 15.05.2023-18.05.2023 - BRUSP. Citeste

 • Centralizator cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 22.05.2023 - Asistenti - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final dupa sustinerea probei interviu din data de 18.05.2023 - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final dupa sustinerea probei interviu din data de 18.05.2023 - BAR. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final dupa sustinerea probei interviu din data de 18.05.2023 - BRUSP. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 17 - 22 mai 2023. Citeste

 • Anunt privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 15 - 18 mai 2023 - BAR. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 15 - 18 mai 2023 - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 15 - 18 mai 2023 - BRUSP. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la examenul din perioada 04 - 10 mai 2023. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii declarati admis / respins sa participe la concursul din perioada 17 - 22 mai 2023 - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba interviu, la examenul din perioada 04 - 10 mai 2023. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii declarati admis / respins sa participe la concursul din perioada 15 - 18 mai 2023 - BRUSP. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii declarati admis / respins sa participe la concursul din perioada 15 - 18 mai 2023 - BAR. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii declarati admis / respins sa participe la concursul din perioada 15 - 18 mai 2023 - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 04 - 10 mai 2023. Citeste

 • Erata privind concursurile organizate de catre OCPI Ilfov. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 17 - 22 mai 2023, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni - asistent registrator Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea concursului din perioada 17 - 22 mai 2023 - Asistent Registrator. Citeste
 • Calendar desfasurare concurs. Citeste
 • Adeverinta Concurs. Citeste
 • Formular Inscriere Cncurs. Citeste

 • Lista cuprizant candidatii declarati Admis/Respins sa participe la concursul din perioada 04 - 10 mai 2023 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, cu incadrare pe perioada determinata pana la revenirea titularului. Citeste

 • Anunt concurs in perioada 15 - 18 mai 2023 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Calendar desfasurare concurs. Citeste
 • Tematica si bibliografie - Consilier. Citeste
 • Tematica si bibliografie - Referent. Citeste
 • Formular Inscriere Concurs. Citeste
 • Adeverinta Concurs. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 15 - 18 mai 2023 pentru ocuparea unor posturi vacante, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni. Citeste
 • Calendar desfasurare concurs. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier Cadastru. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Referent. Citeste
 • Formular Inscriere Concurs. Citeste
 • Adeverinta Concurs. Citeste

 • - OCPI Ilfov organizeaza concurs in perioada 04 - 10 mai 2023 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, cu incadrare pe perioada determinata pana la revenirea titularului, corespunzatoare functiilor contractuale de executie. Citeste
 • - Calendar concurs - pentru ocupareae posturilor temporar vacante din cadrul Biroului Inregistrare Sistematica. Citeste
 • - Tematica si Bibliografie - pentru concursul din perioada 04 - 10 mai 2023. Citeste
 • - Adeverinta Concurs. Citeste
 • - Formular Inscriere Concurs. Citeste

 • Procedura privind organizarea de catre OCPI Ilfov a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante.. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.03.2023 - Consilier Cadastru. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.03.2023 - Asistent Registrator. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023 - BRUSP. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023 - posturi vacante de asistenti registratori principali - perioada determinata - BIS. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.03.2023 - Consilier Cadastru. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.03.2023 - Asistent Registrator. Citeste

 • Centralizator cu punctajul acordat la proba interviu, la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023 - BRUSP. Citeste
 • Centralizator cu punctajul acordat la proba interviu, la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023 - posturi vacante de asistenti registratori principali - perioada determinata - BIS. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual - 29 martie 2023. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la proba scris, la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023 - BRUSP. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba scris, la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023 - posturi vacante de asistenti registratori principali - perioada determinata - BIS. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii declarati Admis / Respins sa participe la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenti registratori principali - perioada determinata - BIS. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii declarati Admis / Respins sa participe la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023, organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier cadastru - perioada determinata - BIS. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii declarati Admis / Respins sa participe la concursul din perioada 23 - 28 martie 2023, organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent - perioada nedeterminata - BRUSP. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul imediat superior - BIS - Asistent Registrator. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Asistent Registrator. Citeste
 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul imediat superior - BIS - Consilier Cadastru.. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Consilier Cadastru.. Citeste
 • OCPI Ilfov organizeaza concurs in perioada 23 - 28 martie 2023 pentru ocuparea unor posturi vacante cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni. Citeste
 • OCPI Ilfov organizeaza concurs in perioada 23 - 28 martie 2023 pentru ocuparea unor posturi vacante cu incadrare pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Calendar pentru ocuparea postului vacant de Referent.. Citeste
 • Calendar concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Biroului Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Referent. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Asistenti. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier Cadastru. Citeste
 • Procedura privind organizarea de catre OCPI Ilfov a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante. Citeste

 • Centralizator cu rezultatele finale ale examenului de promovare din data de 19.12.2022. Citeste
 • Centralizator cu rezultatul final al examenului de promovare din data de 19.12.2022. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 19 decembrie 2022 - BIS - Consilier Cadastru. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 19 decembrie 2022 - BIS - Asistent registartor. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare, organizat in data de 19 decembrie 2022. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare in grad imediat superior - BIS - Consilier Cadastru, Asistent Registrator. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare in grad imediat superior - BIS - Asistent Registrator Debutant. Citeste

 • Bibliografie si tematica - Consilier Cadastru. Citeste

 • Bibliografie si tematica - Asistent Registrator. Citeste

 • Cerere promovare. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.09.2022 - SJRUSP - BRUSP. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.09.2022 - SJRUSP - BRUSP. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.09.2022 - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.09.2022 - SJRUSP - BRUSP. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.09.2022 - SJRUSP - BRUSP. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.09.2022 - BIS. Citeste


 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului - BIS. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului - BRUSP - Consilier Cadastru. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului - BRUSP - Consilier Gradul II. Citeste


 • Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului in functie si gradul/treapta imediat superioara din data de 27 septembrie 2022. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare din functia de referent tr. IA in functia de consilier gr. II. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare din functia de referent tr. IA in functia de consilier cadastru gr. II. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare din functia de asistent registrator principal gr. II in functia de asisiten registrator principal gr. I. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 29 iunie - 04 iulie 2022.. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa proba interviu din data de 04.07.2022 la examenul organizat in perioada 29 iunie - 04 iulie 2022 organizat pentru ocuparea postului de consilier cadastru debutant. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.06.2022 - Referent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.06.2022 - Registrator. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa la examenul organizat in perioada 29 iunie - 04 iulie 2022 organizat pentru ocuparea postului de consilier cadastru debutant. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.06.2022 - Referent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.06.2022 - Registrator. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 29 iunie - 04 iulie 2022 organizat pentru ocuparea postului vacant - Referent Arhiva. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 29 iunie - 04 iulie 2022 organizat pentru ocuparea postului de consilier cadastru debutant. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare - BIS - Referent. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare - BIS - Registrator. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Carte Funciara. Citeste
 • Biliografie si tematica pentru examenul de promovare - Referent. Citeste
 • Anunt privind concursul organizat in perioada 29 iunie - 04 iulie 2022 pentru ocuparea unui post de Referent (perioada nedetermintata) si un post de Consilier cadastru debutant (perioada determinata). Citeste
 • Bibliografie si tematica - Referent - Biroul Arhiva. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedetermintata. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determintata. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 09 - 12 mai 2022 de ocupare a unor posturi vacante de Asistent registrator principal debutant (1 post) si Asistent registrator principal gradul IA (1 post). Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba interviu la examenul organizat in perioada 09.05 - 12.05.2022 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unor posturi vacante - PNCCF - Asistent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa la examenul organizat in perioada 09.05 - 12.05.2022 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unor posturi vacante - PNCCF - Asistent. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 09 - 12 mai 2022, organizat pentru ocuparea posturilor vacante repartizate de la bugetul din venituri proprii - PNCCF, pe o perioada determinata de timp, pana la data de 31.12.2023.. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 09 - 12 mai 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp, pana la 31.12.2023. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea concursului din perioada 09 - 12 mai 2022. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - SPI. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BFF. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BIS - Consilieri Cadastru. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BIS - Asistenti. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BA. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BJIBD. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - SPI. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BFF. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BIS - Consilieri Cadastru. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BIS - Asistenti. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BA. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promocare din data de 24.03.2022. - BJIBD. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare - SPI. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare - BFF. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare - BIS. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare - BA. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare - BJIBD. Citeste

 • Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului in grade/trepte profesionale superioare, organizat in data de 24.03.2022. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier gr. IA - BJIBD. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier gr. IA - Biroul Arhiva. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier Cadastru gr. IA - Biroul Fond Funciar. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Consilier Cadastru gr. IA - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Asistent Registrator Principal gr II - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Asistent Registrator Principal gr I - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Asistent Registrator Principal gr IA - Serviciul Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Referent tr. IA - Compartiment Documente Birouri Notarial. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2021 - BIS. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2021 - SE. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2021 - Serviciul Economic. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2021 - BIS. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual - Serviciul Economic. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 07 - 10 decembrie 2021 de ocupare a unui post vacant - Asistent Registrator principal debutant. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Ilfov organizat in data de 28.12.2021. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Serviciul Economic. Citeste
 • Bibliografie si tematica - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 10.12.2021 la concursul organizat in perioada 07 - 10 decembrie 2021 de OCPI Ilfov - asistent registrator. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba, la concursul din perioada 07.12.2021 - 10.12.2021 , organizat pentru ocuparea posturilor vacante repartizate de la bugetul din venituri proprii - PNCCF, pe o perioada determinata de timp, pana la data de 31.12.2023. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 07 - 10 decembrie 2021, organizat pentru ocuparea posturilor vacante repartizate de la bugetul din venituri proprii - PNCCF, pe o perioada determinata de timp, pana la data de 31.12.2023. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 07 - 10 decembrie 2021 privind ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp, pana la 31.12.2023 - Asistent Registrator. Citeste

 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea concursului din perioada 07 - 10 decembrie 2021. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste


 • Centralizator nominal cu puncatajul final la examenul de promovare din data de 23.09.2021 Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.09.2021 Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.09.2021 - BCPI Buftea Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.09.2021 - Biroul Arhiva Citeste


 • Lista salariatilor admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare -* B.C.P.I Buftea Citeste

 • Lista salariatilor admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare - Biroul Arhiva Citeste


 • Anunt privind concursul din perioada 09 - 14 septembrie 2021. Citeste


 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Biroul de Cadastru si Carte Funciara. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Biroul Arhiva. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 09 - 14 septembrie 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unui post vacant contractual de executie, repartizat pe perioada determinata - PNCCF. Citeste


 • Anunt privin organizarea concursului privind ocuparea unui post vacant de Asistent registrator principal debutant pe perioada determinata. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea concursului din perioada 09 - 14 septembrie 2021. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 30.06 - 05.07 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unui post vacant - PNCCF - Referent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 30.06 - 05.07 .2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unor posturi vacante - PNCCF - Asistent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 30.06 - 05.07 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unui post vacant - PNCCF - Referent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat dupa sustinerea probei interviu la examenul organizat in perioada 30.06 - 05.07 .2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unor posturi vacante - PNCCF - Asistent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 30.06 - 05.07 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unui post vacant - PNCCF - Referent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 30.06 - 05.07 .2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unor posturi vacante - PNCCF - Asistent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in periaoda 22 - 25 iunie 2021 de ocupare a unui post temporar vacant - Consilier Cadastru - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.06.2021. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu din data de 25.06.2021 - Consiler Cadastru - BIS. Citeste


 • Lista candidati admisi / respinsi la concursul din perioada 30.06 - 05.07 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unui post vacant - PNCCF - Referent. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din perioada 30.06 - 05.07 .2021 pentru ocuparea pe o perioada de 20 luni a unor posturi vacante - PNCCF - Asistent. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 22 - 25 iunie 2021 pentru ocuparea unui post temporar vacant - BIS. Citeste


 • Lista cuprinzand candidarii admisi/respinsi la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste


 • Lista cuprinzand candidarii admisi/respinsi la concursul din perioada 22 - 25 iunie 2021 pentur ocuparea pe perioada determinata pana la revenirea titularului - BIS. Citeste


 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea exemanului din data de 28.06.2021 de promovare. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor. Citeste


 • Anunt privind concursul din perioada 30 iunie - 05 iulie pentru ocuparea unor posturi vacante pe peioada determinata de timp, de 24 luni - PNCCF - Asistenti Registrator si referent . Citeste

 • Bibliografie si tematica - Asistent Registrator. Citeste

 • Cerere inscriere concurs asistent registrator. Citeste


 • Bibliografie si tematica - Referent. Citeste

 • Cerere inscriere concurs referent. Citeste


 • Anunt privind concursul din perioada 22 - 25 iunie 2021 pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual pe perioada determinata de timp, pana la revenirea titularului, dar nu mai tarziu de 22.03.2023 - Biroul Inregistrare Sistematica - Consilier Cadastru. Citeste

 • Bibliografie si tematica. Citeste

 • Cerere inscriere concurs. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 12 - 17 mai 2021 de ocupare a unor posturi vacante de Asistent registrator - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 12 - 17 mai 2021 de ocupare a unui post vacant de Referent treapta II - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 12 - 17 mai 2021 - BRP Buftea Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din perioada 10 - 13 mai 2021 pentru ocuparea unui post vacant - Gradul II - Compartimentul Juridic. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 10 - 13 mai 2021 pentru ocuparea unui post vacant - Consilier Juridic Gr IA - Compartimentul Juridic. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinearea probei interviu din data de 17.05.2021 - Asistenti Registratori - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinearea probei interviu din data de 17.05.2021 - Referent - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 17.05.2021- BRP Buftea. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu din data de 13.05.2021 - Consilier Juridic Gr. II. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu din data de 13.05.2021 - Consilier Juridic Gr. IA. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021, pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie de Asistent registrator, repartizate pe perioada determinata - BIS Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021 pentru ocuparea unui post vacant de referent - BIS. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021, pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie, repartizat pe perioada nedeterminata - BRP Buftea. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa a examenului din perioada 10 - 13 mai 2021 - Consilier Juridic gr. II. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa a examenului din perioada 10 - 13 mai 2021 - Consilier Juridic gr. IA. Citeste


 • Erata la lista cuprinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 24 luni unor posturi vacante contractuale de executie de asistenti, repartizat pe o perioada determinata, de la bugetul din benituri proprii - PNCCF , la Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, din cadrul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021 pentru ocuparea pe o perioada de 24 luni a unui post vacant contractual de executie de referent , repartizat pe o perioada determinata, de la bugetul din benituri proprii - PNCCF , la Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, din cadrul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 12 - 17 mai 2021 pentru ocuparea unui post vacant contractual de exectuie, repartizat pe o perioada nedeterminata, de la bugetul din benituri proprii - activitate curenta, in cadrul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov - Serviciul Publicitate Imobiliara - BRP Buftea. Citeste


 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 10 - 13 mai 2021 pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie pe perioada nedeterminata - Compartimentul Juridic. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 15 - 20 aprilie 2021 de ocupare a unui post vacant de consilier debutatnt - Serviciul Economic. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final acordat dupa sustinerea probei interviu din data de 20.04.2021 - Consilier Debutant - Serviciul Economic. Citeste


 • Anunt privind concursul din perioada 12 - 17 mai 2021 pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de timp - Asistent registrator - BRP Buftea. Citeste

 • Tematica si bibliografie - Asistent registrator. Citeste

 • Cerere inscriere concurs. Citeste


 • Anunt privind concursul din perioada 12 - 17 mai 2021 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp de 24 luni, repartizate de la bugetul din venituri proprii PNCCF - Asistent registrator principal gradul II, Asistent registrator principal debutant, Referent treapta II - in cadrul Biroului Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Tematica si bibliografie - Asistent registrator. Citeste

 • Tematica si bibliografie - Referent. Citeste

 • Cerere inscriere concurs. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final, la proba scrisa, la concursul din perioada 15.04.2021-20.04.2021 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie, repartizat pe perioada nedeterminata, de la bugetul din venituri proprii - activitate curenta, in cadrul Oficiuului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov - Serviciul Economic. Citeste


 • Anunt - OCPI Ilfov organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de Consilier Juridic. Citeste
 • Tematica si Bibliografie - Consilier Juridic - gradul IA. Citeste
 • Tematica si Bibliografie - Consilier Juridic - gradul II. Citeste
 • Centralizator cuprizand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 15.04.2021-20.04.2021 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie, repartizat pe perioada nedeterminata, de la bugetul din venituri proprii - activitate curenta, in cadrul Oficiuului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov - Serviciul Economic. Citeste


 • Centralizator Nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 31.03 - 05.04 2021 - Asistent Registrator Principal gr. II. Citeste

 • Centralizator Nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 31.03 - 05.04 2021 - Asistent Registrator tr. II. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatului dupa sustinerea probei interviu din data de 05.04.2021 - Asistent Registrator tr. II. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatului dupa sustinerea probei interviu din data de 05.04.2021 - Asistent Registrator Principal Gr. II. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 31.03 - 05.04 2021 pentru ocpuarea unor posturi vacante - Asistent registrator. Citeste


 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 25.03.2021 - Biroul Fond Funciar. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 25.03.2021 - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste


 • Anunt privind ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de timp - Serviciul Economic. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru concursul ce se va organiza pentru ocuparea postului de Consilier Debutant in cadrul Serviciului Economic. Citeste

 • Cerere inscriere concurs. Citeste


 • Anunt privind ocuparea unor posturi vacante. Citeste


 • Lista salariati admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare.
 • Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Birou Fond Funciar. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Biroul Fond Funciar. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 18.12.2020. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 18.12.2020. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual din data de 18.12.2020 - BAR. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - 18.12.2020. Citeste
 • Bibliografie si tematica privind examenul de promovare din 18.12.2020. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.06.2020. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul la examenul de promovare din data de 23.06.2020. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare din data de 23.06.2020. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in data de 23.06.2020 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru promovarea din asistent registrator principal debutant in asistent registrator principal graduul II. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru promovarea din consilier cadastru gr. II in consilier cadastru gr. I. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru promovarea din referent gr. II in referent gr. I. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru promovarea din registrator de carte funciara gr. I in registrator de carte funciara gr. IA. Citeste

 • Anunt privind suspendarea concursului din perioada 18 - 21 mai 2020. Citeste

 • Anunt privind suspendarea concursului din perioada 04 - 10 iunie 2020. Citeste

 • Informare privind postul vacant de consilier debutant. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 04 - 10 iunie 2020 pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminta de timp - Serviciul Economic. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru concursul organizat in perioda 04 - 10 iunie 2020. Citeste
 • Anunt privind incetarea suspendarii concursului organizat de OCPI Ilfov. Citeste

 • Anunt privind suspendarea concursul organizat in perioada 26 - 31 marite 2020. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 26 - 31 martie 2020 - Periaoda nedeterminata. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 26 - 31 martie 2020 - Periaoda determinata. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 17.03.2020. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul la examenul de promovare din data de 17.03.2020. Citeste

 • Liste cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual in gradul sau treapta imediat superioara - 17.03.2020. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada determinata - PNCCF. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 26 - 31 martie 2020 pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de timp - Asistent registrator - Biroul de Relatii cu Publicul Buftea. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea concursului din perioada 26 - 31 martie 2020 de ocupare a postului vacant de asistent registrator - Biroul de Relatii cu Publicul Buftea. Citeste

 • Informare privind un post vacant de Asistent Registrator principal gradul II. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 26 - 31 martie 2020 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea concursului din perioada 26 - 31 martie 2020 de ocupare a posturilor vacante pe perioada determinata - Biroul Inregistrare Sistematica Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea examenului din data de 17.03.2020 de promovare din asistent registrator principal debutant in asistent registrator principal gradul II din cadrul OCPI IF, Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de consilier din cadrul Serviciului Economic. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea examenului din data de 17.03.2020 de promovare din consilier cadastru gradul I in consilier cadastru gradul IA din cadrul OCPI IF - Serviciul Cadatru - Biroul Avize si Receptii. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru desfasurarea examenului din data de 17.03.2020 de promovare din referent debutatn in referent treapta II din cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Inregistrare Sistematica. Citeste

 • Bibliografie si tematica privind examenul de promovare din consilier cadastru gr. I, in consilier cadastru gr. IA, in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii - Compartimentul Interogare Baze de Date, din data de 17.03.2020. Citeste

 • Anunt - OCPI Ilfov organizeaza in data de 17.03.2020 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final, la examenul de promovare din data de 19 decembrie 2019. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final, la examenul din perioada 11 - 17 decembrie 2019. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu din data de 17.12.2019. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 11 - 17 decembrie 2019. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa particile la examenul de promovare organizat in data de 19.12.2019. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare din data de 19.12.2019. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superios. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din perioada 11 - 17 decembrie 2019. Citeste

 • Anunt privind amanarea concursului din perioada 19 - 25 noiembrie 2019. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din perioada 29 octombrie - 01 noiembrie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de referent. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din perioada 29 octombrie - 01 noiembrie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent. Citeste

 • Centralizator cu punctajul la proba interviu, al concursului din date de 01.11.2019 pentru ocuparea posturi de asistent registrator. Citeste

 • Centralizator cu punctajul la proba interviu, al concursului din date de 01.11.2019 pentru ocuparea posturi de referent. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada perioada 29.10.2019 - 01.11.2019 pentru ocuparea posturi de asistent registrator. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada perioada 29.10.2019 - 01.11.2019 pentru ocuparea posturi de referent. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 19.11.2019 - 25.11.2019 pentru ocuparea unui post de asistent registrator tr.1A pe perioada nedeterminata de timp, repartizat de la bugetul din venituri proprii - activitatea curenta. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul din perioada 19-25.112018 -post perioada nedeterminata - asistent registrator treapta IA Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determintata PNCCF. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 29 octombrie - 01 noiembrie - Asistenti. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 29 octombrie - 01 noiembrie - Referenti. Citeste

 • Erata - concurs organizat in perioada 29 octombrie - 01 noiembrie 2019. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 29.10.2019 - 01.11.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp, de 36 luni, repartizate de la bugetul din venituri proprii - PNCCF. Citeste
 • Tematica si bibliografie asistenti. Citeste
 • Tematica si bibliografie referenti. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 26.09.2019 - BIS - Consilieri. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 26.09.2019 - BIS - Asistent. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 26.09.2019 - BRUSP. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 26.09.2019 - BAR. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - BAR. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - BRUSP. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - BIS - Asistent Registrator. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - BIS - Consilieri Cadastru. Citeste

 • Bibliografie pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor organizat in data de 26.09.2019. Citeste

 • Tematica pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor organizat in data de 26.09.2019. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in data de 26.09.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final, la examenul din perioada 05 - 10 septembrie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste

 • Erata la anuntul Centralizator nominal cu punctajul dupa sustinerea probei interviu, la examenul din perioada 05 - 10 septembrie 2019. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul dupa sustinerea probei interviu, la examenul din perioada 05 - 10 septembrie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 05 - 10 septembrie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 05 - 10 septembrie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada determintata PNCCF. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru concursul din perioada 05 - 10 septembrie pentru ocuparea pe durata determinata a unui post de asistent reg principal gr. IA si 2 posturi asistent reg. gr.2 (PNCCF). Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 05 - 10 septembrie pentru ocuparea pe durata determinata a unui post de asistent reg principal gr. IA si 2 posturi asistent reg. gr.2 (PNCCF). Citeste

 • Centralizator final, la concursul din perioada 29 iulie - 01 august 2019 - referent tr 1A cu atributii de sofer. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul dupa sustinerea probei interviu, la concursul din perioada 29 iulie - 01 august 2019 - referent tr 1A cu atributii de sofer. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final, la concursul din perioada 25 - 30 iulie 2019 - Asitenti registrator tr. IA. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final, la concursul din perioada 25 - 30 iulie 2019 - Asitent registrator principal debutant. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul dupa sustinerea probei interviu, la concursul din perioada 25 - 30 iulie 2019 - Asitenti registrator tr. IA. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul dupa sustinerea probei interviu, la concursul din perioada 25 - 30 iulie 2019 - Asitent registrator principal debutant. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 29 iulie - 01 august 2019 - referent tr 1A cu atributii de sofer. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 25 - 30 iulie 2019 - Asitenti registratori. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 29 iulie - 01 august 2019 pentru ocuparea unui post vacant - Referent tr. IA cu atributii de sofer. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 25-30 iulie 2019.. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada determintata PNCCF. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru concursul organizat in perioda 25 - 30 iulie 2019 (PNCCF). Citeste

 • Bibliografie tematica concurs 29.07.2019 - 01.08.2019 , referent tr. IA sofer Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 29 iulie - 01 august pentru ocuparea unui post vacant de referent cu atributii de sofer pe perioada nedeterminata de timp. Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate - Categoria B. Citeste

 • Centralizator nominal ccu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor organizat in data de 21.06.2019. Citeste

 • Lista cuprizand salariatilor admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor organizat in data de 21.06.2019. Citeste

 • Erata la anuntul pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor organizat in data de 21.06.2019. Citeste

 • Bibliografie pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor organizat in data de 21.06.2019. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in data de 21.06.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 09 - 15 mai 2019 pentru ocuparea unui post vacant - Referent tr. I Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 09 - 15 mai 2019 pentru ocuparea unui post vacant - Referent debutant. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea porbei interviu din data de 15.05.2019 - Referent tr. I Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatului dupa sustinerea probei interviu din data de 15.05.2019 - Referent debutant Citeste

 • Centralizator nominal - la proba scrisa a concursului organizat in perioada 09 - 15 mai 2019 - Referent treapta I Citeste

 • Centralizator nominal - la proba scrisa a concursului organizat in perioada 09 - 15 mai 2019 - Referent debutant Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 09 - 15 mai 2019 pentru ocuparea pe o durata de 36 luni a unor posturi vacante constractuale de executie. Citeste

 • Anunt - privind concursul din perioada 09 - 15 mai 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp - PNCCF. Citeste
 • Tematica pentru concursul organizat in perioada 09 - 15 mai 2019. Citeste
 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioda 09 - 15 mai 2019. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 25.03.2019 - SPI Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 25.03.2019 - SJRUP Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 25.03.2019 - SC Citeste

 • Centralizator nominal - cu punctajul final la concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019 - Asistent Registrator - BIS Citeste

 • Centralizator nominal - cu punctajul final la examenul din perioada 14 - 19 martie 2019 - Referent - BIS Citeste

 • Centralizator nominal - cu punctajul final la examenul din perioada 14 - 19 martie 2019 - Referent - BIS Citeste

 • Centralizator nominal - cu punctajul final la examenul din perioada 14 - 19 martie 2019 - Consilier - BRUSP Citeste

 • Centralizator nominal - cu punctajul final la concursul din perioada 14 - 19 martie 2019 - Referent - SPI Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 19.03.2019 la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant - Referent PNCCF Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 19.03.2019 la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant - Asistent PNCCG Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 19.03.2019 la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant - Consilier Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 19.03.2019 la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant - Referent Compartimentul Documente Birouri Notariale Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019 de ocupare a unui post vacant pe perioada determinata asistent reg Gr. 1A Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019 de ocupare a unui post vacant pe perioada nedeterminata referent 1A Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019 de ocupare a unui post vacant pe perioada nedeterminata consilier Gr. 1A Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019 de ocupare a unor posturi vacante pe perioada determinata (Referent 1 si 1A PNCCF). Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa particile la examenul de promovare - CIBD. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa particile la examenul de promovare - BAR. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa particile la examenul de promovare - SPI. Citeste

 • Tematica pentru desfasurarea examenului din data de 25.03.2019 de promovare - Registrator. Citeste

 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului din data de 25.03.2019 de promovare - Registrator. Citeste

 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului din 25.03.2019 - Referent. Citeste

 • Tematica pentru desfasurarea examenului din 25.03.2019 - Referent. Citeste

 • Tematica pentru desfasurarea examenului din data de 25.03.2019 - Asistent. Citeste

 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului din data de 25.03.2019 - Asistent. Citeste

 • Anunt examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superiora. Citeste

 • Tematica si bibliografie privind examenul de promovare (SJRUSO). Citeste

 • Tematica si bibliografie privind examenul de promovare (Cadastru). Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 14 - 19 martie 2019 pentru ocuparea unui post vacant de referent. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioda 14 - 19 martie 2019 pentru ocuparea unur posturi PNCCF. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 14 - 19 martie 2019 - Consilier. Citeste

 • Tematica si blbliografie pentru concursul organizat in perioada 18 - 21 martie 2019 in vederea ocuparii postului vacant de asistent, perioada determinata. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza concurs in perioada 18 - 21 martie 2019 concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioada determinata. Citeste

 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 14 - 19 marite 2019 pentur ocuparea postului vacant de executie consilier gr. IA. Citeste

 • Tematica si blbliografie pentru concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019 in vederea ocuparii postului vacant de asistent, perioada determinata. Citeste

 • Erata la Bibliografia si Tematica pentru concursul organizat in perioada 14 - 19 martie 2019. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada nedetermintata. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada determintata PNCCF. Citeste

 • Bibliografie si tematica pentru concursul organizat in perioda 14 - 19 martie 2019 (PNCCF). Citeste

 • Tematica pentru concursul organizat in perioda 14 - 19 martie 2019 (Consilier). Citeste

 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioda 14 - 19 martie 2019 (Referent). Citeste

 • Tematica pentru concursul organizat in perioda 14 - 19 martie 2019 (Referent). Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante pe perioada nedeterminata. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale pe perioada determinata de timp, de 36 luni, repartizate de la bugetul din venituri proprii - PNCCF. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 07 - 12 februarie 2019 de ocupare a unor posturi vacante pe perioada determinata (Asistent Registrator). Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 07 - 12 februarie 2019 (venitori proprii OCPI IF). Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 07 - 12 februarie 2019 (venitori proprii OCPI IF). Citeste

 • Listele curpinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din periaoda 07 - 12 februarie 2019 (venitori proprii OCPI IF). Citeste

 • Erata la Centralizatorul Nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 11 ianurie 2019 de OCPI Ilfov pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent registrator. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 11 ianuarie 2019 - SPI. Citeste

 • Centralizator cu punctajul final acordat dupa solutionarea contestatiei. Citeste

 • Cerer inscriere concurs perioada determinata - PNCCF. Citeste
 • Cerer inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste

 • Anunt - privind concursul din perioada 07 - 12 februarie 2019 pentru ocuparea unui post Asistent - BRP Cornetu. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 07 - 12 februarie 2019 - Asistent Registrator - BRP Cornetu. Citeste

 • Anunt - privind concursul din perioada 07 - 12 februarie 2019 pentru ocuparea unor posturi de Asistent Registrator - PNCCF. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 07 - 12 februarie 2019 - Asistent Registrator - PNCCF. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 11 ianuarie 2019 - posturi Consilier Cadastru - PNCCF. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 11 ianuarie 2019 - posturi Asistent - PNCCF. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 11 ianuarie 2019 - pentru ocuparea unui post vacant de executie de Referent tr. IA repartizat pe perioada nedeterminata - Biroul Arhiva. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 11 ianuarie 2019 - pentru ocuparea unui post vacant de executie de Referent tr. IA repartizat pe perioada nedeterminata - Biroul Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie pe perioada nedeterminata - Compartimentul Documente Notariale si Biroul de Relatii cu Publicul Cornetu. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - Biroul Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - Biroul Arhiva. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie (PNCCF). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul la proba scrisa, la concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2018, pentru ocuparea unor posturi de executie. Citeste
 • Centralizor nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019 pentru ocuparea pe durata determinata a doua posturi de Asistent (PNCCF). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019 pentru ocuparea unui post vacant de executie de Referent (Biroului Arhiva)- pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019 pentru ocuparea unui post vacant de executie de Referent (Serviciul Juridic)- pe perioada nedeterminata. Citeste

 • Erate - La concurs 08.01.2019-11.01.2019. Atentie!!! Citeste

 • Listele curpinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din periaoda 08 - 11 ianuarie 2019 (venitori proprii OCPI IF). Citeste

 • Listele cuprinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019 (PNCCF). Citeste

 • Centralizator cu rezultatele salariatilor la examenul de promovare a personalului contractual. Citeste

 • Erata - La lista cuprinzand salariatii admisi / respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual. Citeste

 • Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor la concursurile organizate de OCPI Ilfov. Citeste

 • Informare suplimentara cu privire la Concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de 36 luni - PNCCF. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in perioada 08 - 11 ianuarie 2019 concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019, perioada determinata. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata - PNCCF. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza concurs in perioada 08-11 ianuarie 2019 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul din perioada 08 - 11 ianuarie 2019, perioada nedeterminata. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in data de 17.12.2018 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele finale acordate candidatilor la concursul din perioada 19-22 noiembrie 2018. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 22.11.2018. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 19 - 22 noiembrie 2018 pentru ocuparea unui post vacant. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 19 - 21 noiembrie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie (Asistent registrator). Citeste

 • Bibliografie pentru concursul din perioada 19-22 noiembrie - Asistent Registrator debutant. Citeste
 • Tematica pentru concursul din perioada 19-22 noiembrie - Asistent Registrator debutant. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 19-22 noiembrie - Asistent Registrator debutant pe perioada determinata (Serviciul Publicitate Imobiliara). Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final al concursului organizat in perioada 26 - 31 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie (Asistent registrator). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la interviu al concursului organizat in perioada 26 - 31 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie (Asistent registrator). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa concursul organizat in perioada 26 - 31 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie (Asistent registrator). Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 26 - 31 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie (Asistent registrator). Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 28 iunie - 03 iulie de OCPI Ilfov - PNCCF. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 28 iunie - 03 iulie de OCPI Ilfov - Consilier. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 28 iunie - 03 iulie de OCPI Ilfov - Referent. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 28 iunie - 03 iulie de OCPI Ilfov - Asistent. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 03.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Asistent Registrator - BIS - Carte Funciara. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 03.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Referent - BIS. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 03.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Consilier - Biroul Arhiva. Citeste

 • Tematica si bibliografie pentru concursul din perioada 26-31 iulie 2018 - Asistent Registrator. Citeste

 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste

 • Anunt privind concursul din perioada 26 - 31 iulie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante pe perioada nedeterminata (Serviciul Publicitate Imobiliara). Citeste

 • OCPI Ilfov informeaza despre faptul ca in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara exista doua posturi vacante de asistent registrator. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.06.2018. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul la proba scrisa la concursul din perioada 28 iunie - 03 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de Asistent Registrator Principal gr. II. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 28 iunie - 03 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de consilier gr I (Biroul Arhiva). Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 21 - 26 iunie 2018 de OCPI Ilfov pentru ocuparea unui post vacant de Consilier IA (Serviciul Juridic). Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 28 iunie - 03 iulie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de Referent IA (Biroul Inregistrare Sistematica). Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 26 iunie 2018 la concursul organizat in perioda 21 - 26 iunie 2018 de OCPI Ilfov pentru ocuparea unui post temporar vacant de executie de Consilier gr. IA, cu incadrare pe durata determinata de timp la Serviciul Juridic, Resurse Umane si Petitii. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 21 - 26 iunie pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual de executie de Consilier gr. IA din cadrul Serviciului Juridic. Citeste

 • Erata - La "Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul OCPI Ilfov", s-a strecurat urmatoarea eroare materiala, motiv pentru care se impune corectarea acesteia astfel: Se va citi: Examenul se desfasoara in data de 29.06.2018 in loc de 30.06.2018. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 28 iunie - 03 iulie pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie de Consilier gr. I din cadrul Biroului Arhiva. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 28 iunie - 03 iulie pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie de Asistent Registrator Principal gr. II. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 28 iunie - 03 iulie pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie de Referent treapta IA. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau trapta imediat superioara. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 21 - 26 iunie 2018 pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual de executie. Citeste

 • Erata la Bibliografia pentru concursul organizat in perioada 21 - 26 iunie 2018 pentru ocuparea postului temporar vacant de executie de consilier gr. IA. Citeste

 • Informare privind faptul ca in cadrul Biroului Arhiva exista un post vacant de consilier gr. I. Citeste

 • Anunt privind ocuparea unor posturi vacante de Consilier gradul IA si Consilier Juridic gradul IA in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane si Petitii. Citeste
 • Anunt privind ocuparea unui post de Consilier gradul I din cadrul Biroului Arhiva. Citeste
 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 28 iunie - 03 iulie 2018 in vederea ocuparii postului vacant de asistent registrator principal debutant. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 19-23 aprilie 2018. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 23.04.2018. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 19 - 23 aprilie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de executie de asistent registrator gr I. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 19 - 23 aprilie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie de asistent registrator principal gr. I. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.03.2018 - SPI. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.03.2018 - SE. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.03.2018 - SC - BAR. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 23.03.2018 - SJRUSP - BRUSP. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 09 - 13 martie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de executie de asistent registrator principal. Citeste

 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 19 - 23 aprilie 2018 in vederea ocuparii postului vacant de asistent registrator principal gr. I. Citeste
 • Tematica pentru concursul organizat in perioada 19 - 23 aprilie 2018 in vederea ocuparii postului vacant de asistent registrator principal gr. I. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 19 - 23 aprilie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal gr. I, pe perioada nedeterminata de timp. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 13.03.2018. Citeste

 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual. Citeste

 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 09 - 13 martie 2018 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie de asistent registrator principal. Citeste

 • Tematica si bibliografie privind desfasurarea examenului din 23.03.2018 de promovare din asistent registrator principal debutant, gradatia 0 in asistent registrator principal gradul II, gradatia 0 - Serviciul Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Tematica si bibliografie privind desfasurarea examenului din 23.03.2018 de promovare - Serviciul Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Tematica si bibliografie privind desfasurarea examenului din 23.03.2018 de promovare - Serviciul Cadastru - Biroul Avize si Receptii. Citeste
 • Tematica si bibliografie privind desfasurarea examenului din 23.03.2018 de promovare - Serviciul Economic. Citeste
 • Tematica si bibliografie privind desfasurarea examenului din 23.03.2018 de promovare - Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii, Biroul Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste
 • Anunt - examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara. Citeste

 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 09.03.2018-13.03.2018 pentru ocuparea post asistent registrator principal 1 Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie pentru ocuparea unui post de asistent principal gradul I (09-13 martie 2018). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 27.11 - 05.12 de OCPI IF pentru ocuparea unui post de referent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 27.11 - 05.12 de OCPI IF pentru ocuparea unor posturi de asistent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concusrul organizat in perioada 27.11 - 05.12 pentru ocuparea unor posturi de asistent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concusrul organizat in perioada 27.11 - 05.12 pentru ocuparea unui post de referent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 27.11 - 05.12 pentru ocuparea unui post vacant de referent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 27.11 - 05.12 pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare - Biroul avize si receptii. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare - Serviciul publicitate imobiliara. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare - Biroul fond funciar. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 27.11.2017-05.12.2017 pentru ocuparea post referent Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 27.11.2017-05.12.2017 pentru ocuparea post asistent Citeste
 • Rezultatele privind examenul de auotorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoria C din data de 16 noiembrie 2017. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare organizat in data de 23.11.2017. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din 23.11.2017 de promovare din referent tr. II in referent tr. I din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din 23.11.2017 de promovare din consilier cadastru gr. I in consilier cadastru gr IA. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din 23.11.2017 de promovare din consilier cadastru gr. II in consilier cadastru gr I.. Citeste
 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractul. Citeste
 • Cerere incepere perioada determinata. Citeste
 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 27.11.2017 - 05.12.2017 de catre OCPI IF in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant de asistent registrator. Citeste
 • Tematica pentru concursul organizat in perioada 27.11.2017 - 05.12.2017 de catre OCPI IF in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant de asistent registrator. Citeste
 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 27.11.2017 - 05.12.2017 de catre OCPI IF in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant de referent. Citeste
 • Tematica pentru concursul organizat in perioada 27.11.2017 - 05.12.2017 de catre OCPI IF in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant de referent. Citeste
 • Anunt privind organizarea concursului din perioada 27.11.2017 - 05.12.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante: Citeste
 • Erata la centralizatorul nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 18 - 22 mai 2017 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unor posturi vacante de executie de asistent registrator: Citeste
 • Erata la centralizatorul nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 18-22 mai 2017 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unui post vacant de executie de consilier cadastru: Citeste
 • Erata la centralizatorul nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 18-22 mai 2017 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unor posturi vacante de executie de referent: Citeste
 • Centralizator final la concursul organizat in perioada 25.07.2017 - 27.07.2017 (Consilier Cadastru): Citeste
 • Centralizator final la concursul organizat in perioada 25.07.2017 - 27.07.2017 (Asistent): Citeste
 • Centralizator final la concursul organizat in perioada 25.07.2017 - 27.07.2017 (Referent): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 27.07.2017 (Asistent): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 27.07.2017 (Referent): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 27.07.2017 (Consilier Cadastru): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 25 - 27 iulie 2017 (Asistent): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 25 - 27 iulie 2017 (Referent): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 25 - 27 iulie 2017 (Consilier Cadastru): Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la la examenul din perioada 18-20 iulie 2017: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba interviu din data de 20.07.2017: Citeste
 • Lista cuprinzad candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 25-27 iulie 2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenti: Citeste
 • Lista cuprinzad candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 25-27 iulie 2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de referenti: Citeste
 • Lista cuprinzad candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 25-27 iulie 2017 pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Cadastru gr. IA: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 18 - 20 iulie 2017: Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 18 - 20 iulie 2017 pentru ocuparea unui post vacant: Citeste
 • Informare despre faptul ca la Biroul Fond Funciar din cadrul Serviciului Cadastru exista un post vacant de Consilie Cadatru gr. IA: Citeste
 • Tematica, bibliografie pentru ocuparea postului vacant de asistent : Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie privind ocuparea posturilor de asistent registrator pe perioada determinata (25 - 27 iulie 2017) : Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata PNCCF: Citeste
 • Anunt, tematica, bibliografie privind ocuparea unui post vacant de consilier cadastru (25 - 27 iulie 2017) : Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste
 • Anunt, tematica, bibliografie privind ocuparea unor posturi de vacante de referenti, perioada determinata (25 - 27 iulie 2017) : Citeste
 • OCPI Ilfov informeaza despre faptul ca in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara-BCPI Buftea exista urmatorul post vacant, repartizat de la bugetul de stat, pe perioada nedeterminata:1 post asistent registrator principal gr I: Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 18 - 20 iulie 2017 pentru ocuparea unui post de asistent registrator. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examneul organizat in perioada 08 - 12 iunie 2017 de OCPI Ilfov (Consilier juridic). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examneul organizat in perioada 08 - 12 iunie 2017 de OCPI Ilfov (Consilier debutant). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatului dupa sustinerea probei interviu din data de 12 iunie 2017 (Consilier debutant). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatului dupa sustinerea probei interviu la examentul organizat in perioada 08 - 12 iunie 2017 (Consilier juridic). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08-12 iunie 2017 - Consilier juridic. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08-12 iunie 2017 - Consilier debutant. Citeste
 • Erata la lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 08-12 iunie 2017 pentru ocuparea unui post vacant - Consilier debutant. Citeste
 • Erata la lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 08-12 iunie 2017 pentru ocuparea unui post vacant - Consilier juridic gr IA. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 08-12 iunie 2017 pentru ocuparea unui post vacant Consilier juridic gr. IA. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/resoinsi la concursul din perioada 08-12 iunie 2017 pentru ocuparea unui post vacant de Consilier debutant. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 18-22 mai 2017 (consilier cadastru). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 18-22 mai 2017 (referent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 18-22 mai 2017 (asistent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 18-22 mai 2017 (asistent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 18-22 mai 2017 (referent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 18-22 mai 2017 (consilier cadastru). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa (referent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa (consilier cadastru). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa (asistent). Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 18-22 mai 2017 (referent). Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 18-22 mai 2017 (asistent registrator). Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 18-22 mai 2017 (consilier cadastru). Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gradul IA. Citeste
 • Cerer participare perioada determinata. Citeste
 • Anunt privind existenta unui post vacant de Consilier Juridic gr. IA la Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier debutant - Biroul Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste
 • Cerer participare concurs perioada nedeterminata. Citeste
 • Anunt privind existenta unui post vacant de consilier debutant. Citeste
 • OCPI Ilfov organizeaza in perioada 08-12 iunie 2017 concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 05-09 mai 2017. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 09.05.2017. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 05.05.2017-09.05.2017. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 21-27 aprilie 2017. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 05-09 mai 2017. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba interviu pentru ocuparea unui post vacant - Sef Birou Arhiva Citeste
 • Cerer inscriere concurs perioada determinata. Citeste
 • Tematica si bibliografie concurs 18 - 22 mai 2017 (Asistent) Citeste
 • Tematica si bibliografie concurs 18 - 22 mai 2017 (Referent) Citeste
 • Tematica si bibliografie concurs 18 - 22 mai 2017 (Consilier Cadastru) Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant - Sef Birou Arhiva Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final pentru ocuparea unui post vacant - Consilier gr. IA - Serviciul Economic- Compartimentul Achizitii si Administrativ Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba interviu pentru ocuparea unui post vacant - Consilier gr. IA - Serviciul Economic- Compartimentul Achizitii si Administrativ Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant - Consilier gr. IA - Serviciul Economic- Compartimentul Achizitii si Administrativ Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 21 - 27 aprilie 2017. Citeste
 • Informare despre faptul ca in cadrul Biroului Arhiva exista urmatorul post vacant: Citeste
 • Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de executie de Consilier gr.IA - Biroul Arhiva. Citeste
 • Tematica pentru ocuparea postului vacant de Consilier gr. IA - Biroul Arhiva. Citeste
 • Anunt concurs Consilier gr IA, Birou Arhiva. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 18-20 aprilie 2017. Citeste
 • Rezultate privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice - 24.03.2017. Citeste
 • Anunt tematica si bibliografie privind pentru ocuparea unui post vacant de Sef Birou Arhiva. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste
 • Informare privind postul vacant de Sef Birou Arhiva. Citeste
 • Informare privind un post vacant repartizat de la bugetul de stat. Citeste
 • Informare privind un post vacant repartizat de la bugetul de stat. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata, 1 post consilier gr. IA, din cadrul Serviciului Economic - Compartimentul Achizitii publice. Citeste
 • Erata la centralizatorul nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 20 - 23 februarie 2017 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie (asistent, referent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 20 - 23 februarie 2017, consilier cadastru. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din perioada 20 - 23 februarie 2017 pentru ocuparea unui post vacant de referent tr. IA. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din perioada 20 - 23 februarie 2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie (asistent, referent) Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 23.02.2017, de ocupare a unui post vacant de referent tr. IA. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 23.02.2017, de ocupare a unui post vacant de consilier cadastru gr.II. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 23.02.2017, de ocupare a unui post vacant de asistent registrator principal gr. II. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 23.02.2017, de ocupare a unui post vacant de referent tr. IA. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa(referent). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa(consilier cadastru). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa(asistent registrator si referent). Citeste
 • Erata la lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 20-23 februarie 2017 . Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 20-23 februarie 2017 pentru ocuparea unui post vacant consilier gr.II din cadrul Serviciului Cadstru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 20-23 februarie 2017 pentru ocuparea unui post vacant referent tr. IA, referent tr. II, asistent registrator principal debutant, asistent registrator principal gr. II din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 20-23 februarie 2017 pentru ocuparea unui post vacant referent tr. IA din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Avize si Receptii. Citeste
 • Tematica pentru ocuparea posturilor vacante de referent tr. IA si referent tr. II in cadrul Biroului de Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata PNCCF. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul organizat in perioada 20 - 26 ianuarie 2017. Citeste
 • Informare privind postul vacant de referent tr. IA. Citeste
 • Bibliogrtafie si tematica pentru concursul organizat in perioada 20 - 23 februarie 2017 - Biroul de Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 26.01.2017. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu din data de 26.01.2017. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului de referent tr. IA in cadrul Biroului Avize si Receptii. Citeste
 • Anunt concurs perioada 20 - 23 februarie 2017. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concusul din perioada 25 - 30 ianuarie 2017 pentru ocuparea unui post vacant de conducere. Citeste
 • Erata la "Anuntul de concurs din perioada 20-26 ianuarie 2017". Citeste
 • Centralizaotr nominal cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din perioada 20-26 ianuarie 2017. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi / respinsi la concursul din perioada 25 - 30 ianuarie 2017 pentru ocuparea unui post vacant contractual de conducere de Sef Birou Arhiva gradul II. Citeste
 • Lista candidati admisi/respinsi la concursul din perioada 20-26 ianaurie 2017. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 25 - 30 ianuarie 2017 in vederea ocuparii postului vacant de conducere de Sef Birou Arhiva, repartizat de la bugetul de stat, cu contract individual de munca pe durata nedetrerminata de timp din cadrul OCPI Ilfov - Birou Arhiva. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual din data de 27.12.2016 Citeste
 • OCPI Ilfov informeaza despre faptul ca in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii exista urmatorul post vacant, repartizat de la bugetul de stat, pe perioada nedeterminata: 1 post de Sef Birou Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 20 - 26 ianuarie 2017 in vederea ocuparii postului vacant de conducere de Sef Birou Resurse Umane, Secretariat si Petitii. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din data de 27.12.2016 de promovare din referent tr. I in referent trapta IA. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din data de 27.12.2016 de promovare din asistent registrator principal debutant in asisten registrator principal. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din data de 27.12.2016 de promovare din asistent registrator principal gradul I in asistent registrator principal gradul IA. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru desfasurarea examenului din data de 27.12.2016 de promovare din registrator de carte funciara gradul I in registrator de carte funciara gradul IA. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare din data de 27.12.2016. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare din Cadrul Serviciului Cadastru din data de 27.12.2016. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie privind exemenele de promovare a personalului contractual. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din 03.11.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul acordar candidatilor dupa sustinerea probei interviu din 03.11.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa din perioada 31.10 - 03.11.2016 pentru ocuparea unui post vacant(SRUIBD-BRU). Citeste
 • Erata la lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 31.10.2016 - 03.11.2016. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 31.10.2016 - 03.11.2016 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie, repartizat pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 11.10.2016 - 14.10.2016 pentru ocuparea unui post vacant. Citeste
 • CERERE INSCRIERE CONCURS PERIOADA NEDETERMINATA. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie pentru ocuparea unui post vacant la Serviciul Resurse Umane. Citeste
 • Informare - despre faptul ca in cadrul Serviciului Resurse Umane si Interogare Baze de Date exista urmatorul prost vacant. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 04 - 07 octombrie 2016 pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual de executie. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la oncursul din perioada 11 - 14 octombrie 2016 pentru ocuparea unui post vacant deexecutie (Referent). Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 04.10.2016 - 07.10.2016. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada nedeterminata. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste
 • Anunt - concurs 11 - 14 octombrie 2016 - referent. Citeste
 • Anunt - concurs 04 - 07 octombrie 2016 - consilier cadastru. Citeste
 • Erata la Centralizatorul nominal inregistrat cu nr. 16471C/13.09.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 13 septembrie 2016 de OCPI IF (CF). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 13 septembrie 2016 de OCPI IF (CF). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 08 - 13 septembrie 2016 de OCPI IF (Cadastru). Citeste
 • Centralizator nominal cu acordat candidatilor la proba interviu (Cadastru). Citeste
 • Centralizator cu punctajul final acordat candidatei la proba scrisa, dupa solutionarea contestatiei depuse cu nr. 16185C/09.09.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 06 - 09 septembrie 2016 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unui post vacant de executie de Consilier gr. IA repartizat pe perioada nedeterminata de timp de la bugetul de stat in cadrul OCPI Ilfov - Serviciul Resurse Umane si Interogare Baze de Date - Biroul Resurse Umane.. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajulele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 06 - 09 septembrie 2016 de OCPI Ilfov - (Serviciul Resurse Umane si Interogare Baze de Date - Biroul Resurse Umane). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08.09.2016 - 13.09.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie (consilieri cadastru). . Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 08.09.2016 - 13.09.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie (asistenti registratori si referenti). . Citeste
 • Centralizator nominal cu puntajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 06.09.2016 - 09.09.2016 pentru ocuparea unui post vacant contaractual de executie de consilier gr. IA. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 08.09.2016 - 13.09.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 08.09.2016 - 13.09.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 06.09.2016 - 09.09.2016 pentru ocuparea unui post vacant. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determincata, PNCCF, 08 - 13 septembrie 2016. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru concursul organizat in perioada 08 - 13 septembrie 2016 de catre OCPI Ilfov in vederea ocuparii posturilor de asistent registrator. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru concursul organizat in perioada 08 - 13 septembrie 2016 de catre OCPI Ilfov in vederea ocuparii posturilor de referent. Citeste
 • Bibliografie si tematica pentru concursul organizat in perioada 08 - 13 septembrie 2016 de catre OCPI Ilfov in vederea ocuparii posturilor in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 08.09.2016 - 13.09.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada determinata de timp, pentru implementarea PNCCF. Citeste
 • Cerere privind inscrierea la concurs pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Anunt, tematica, bibliografie privind concursul din perioada 06.09.2016 - 09.09.2016 pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Informare privind faptul ca in cadrul SRUIBD BRU exista un post vacant pe perioada nedetermina. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare in gradul/treapta imediat superioara organizat in data de 19.07.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare in gradul/treapta imediat superioara organizat in data de 15.07.2016. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare in grad/treapta profesional imediat superioara din cadrul OCPI Ilfov organizat in 15 si 19 iulie 2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele finale obtinute la concursul organizat in perioada 27.06 - 30.06.2016. Citeste
 • Anunt, bibliografie si tematica privind promovarea personalului contractual prin transformarea posturilor in trapta imediat superioara - sursa de finantare venituri proprii (19.07.2016). Citeste
 • Anunt, bibliografie si tematica privind promovarea personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/trapta imediat superioara - sursa de finantare bugetul de stat (15.07.2016). Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 27.06.2016 - 30.06.2016 pentru ocuparea unui post temporar vacant de referent. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 27.06.2016 - 30.06.2016 pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier. Citeste
 • Lisca cuprizand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 27.06.2016 - 30.06.2016 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante. Citeste
 • Cerere inscriere concurs perioada determinata. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 27.06.2016 - 30.06.2016 de OCPI Ilfov pentru ocuparea postului temporar vacant de referent TR IA pana la revenirea titularului postului. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 03.06 - 09.06.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu rezultatele la proba interviu si cu punctajul final , la concursul din perioada 03.06.2016 - 09.06.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 03.06.2016 - 09.06.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 02.06.2016 - 07.06.2016. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 03.06.2016 - 09.06.2016. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 02.06.2016 - 07.06.2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 13 - 19 mai 2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviula concursul organizat in perioada 13 - 19 mai 2016. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 13.05.2016 - 19.05.2016. Citeste
 • Informare privind posturile vacante pe perioada nedeterminata. Citeste
 • Tematica si bibliografia concursului din perioada de 03.06.2016 - 09.06.2016 pentru ocuparea a 3 posturi de referent. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 03.06.2016 - 09.06.2016 pentru ocuparea a 3 posturi de referent. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie privind concursul din perioada 02.06.2016 - 07.06.2016 pentru ocuparea a doua posturi de executie de consilier cadastru gr. II, pentru o perioada de 36 de luni. Citeste
 • Lista cuprizand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 13.05.2016 - 19.05.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de conducere si de executie, repartizate pe perioada determinata de 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara in cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica Citeste
 • Anunt privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul din perioada 13.05.2016 - 19.05.2016... Citeste
 • Tematica pentru concursul organizat in perioada 13.05 - 19.05.2016 de OCPI Ilfov in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant, repartizat de la bugetul din venituri proprii, sef Birou Inregistrare sistematica gr. II. Citeste
 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 13.05 - 19.05.2016 de OCPI Ilfov in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant, repartizat de la bugetul din venituri proprii, sef Birou Inregistrare sistematica gr. II. Citeste
 • Tematica pentru concursul organizat in perioada 13.05 - 19.05.2016 de OCPI Ilfov in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant, repartizat de la bugetul din venituri proprii, Consilier cadastru gr. I la Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Bibliografie pentru concursul organizat in perioada 13.05 - 19.05.2016 de OCPI Ilfov in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant, repartizat de la bugetul din venituri proprii, Consilier cadastru gr. I la Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 13.05. - 19.05.2016 de OCPI Ilfov in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant, repartizat de la bugetul din venituri proprii, de Asistent registrator principal gr. I la Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru concursul organizat in perioada 13.05. - 19.05.2016 de OCPI Ilfov in vederea ocuparii pe durata determinata de timp a unui post vacant, repartizat de la bugetul din venituri proprii, de Referent tr. I la Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Cerere concurs perioada determinata PNCCF. Citeste
 • Erata cu privire la cetralizatorul nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 14.03.2016 - 21.03.2016 la OCPI Ilfov. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul din perioada 17.03.2016-21.03.2016 pentru ocuparea unuor posturi vacante contractuale de executie repartizate pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implemnetarea PNCCF, in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei inteviu la concursul din perioada 17.03.2016-21.03.2016 pentru ocuparea unuor posturi vacante contractuale de executie repartizate pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implemnetarea PNCCF, in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 10.03 - 17.03.2016 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea a unui post vacant de conducere de Sef birou gr. II si a unor posturi de executie.. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 10.03 - 17.03.2016 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea a unui post vacant de executie de consilier gr. I, repartizat pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea PNCCF in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei inteviu la concursul orcanizat in perioada 10.03 - 17.03 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unor posturi de conducere si de executie, repartizate pe perioada determinata, de la bugetul din venituri proprii, cu incadrare pe o perioada de 36 luni pentru implementarea PNCCF, in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei inteviu la concursul orcanizat in perioada 10.03 - 17.03 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unui post vacant de executie de consilier gr. I cu atributii publice, repertizat pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, in cadrul Servicului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctjul final la proba scrisa, la concursul din perioada 14.03.2016-21.03.2016 pentru ocuparea unuor posturi vacante contractuale de executie (1 post de asistent registrator principal gr.I, 2 posturi de asistent registrator principal debutant, 3 posturi de referent tr.IA, 1 post de referent tr.I si 3 posturi de referent tr.II) repartizate pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implemnetarea PNCCF, in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctjul final la proba scrisa, la concursul din perioada 10.03.2016-17.03.2016 pentru ocuparea unui post vacant contractual final la proba scrisa, de Sef Birou gr. II si a unor posturi contractuale de executie repartizate pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implemnetarea PNCCF, in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concustul din perioada 10.03.2016-17.03.2016 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie, de consilier gr. I cu atributii publice, repartizat pe perioada determinata, 36 luni, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea PNCCF, in cadrul OCPI Ilfov - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica. Citeste
 • ANCPI organizeaza, in temeiul HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temoporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare din sectorul bugetar platit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul din data de 30.03 - 05.04.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 26.02-04.03.2016 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unui post vacant de executie de consilier cadastru gr. IA si a unui post vacant de executie de subinginer cadastru gr. IA, repartizat pe perioada nedeterminata, de la bugetul de stat, in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Fond Funciar: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajele acordate candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 26.02-04.03.2016 de OCPI Ilfov - pentru ocuparea unui post vacant de executie de consilier cadastru gr. IA si a unui post vacant de executie de subinginer cadastru gr. IA, repartizat pe perioada nedeterminata, de la bugetul de stat, in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Fond Funciar: Citeste
 • Erata - In lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi din perioada 14.03.2016-21.03.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie, repartizate pe perioada determinata, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea PNCCF in cadrul OCPI Ilfov - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica, inregistrata sub nr. 3909/01.03.2016, s-a stecurat urmatoarea eroare materiala, motiv pentru care se impune corectarea acesteia astfel: Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 14.03.2016-21.03.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie, repartizate pe perioada determinata, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea PNCCF in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica: Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 10.03.2016-17.03.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de conducere si executie , repartizate pe perioada determinata, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea PNCCF in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica: Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 10.03.2016-17.03.2016 pentru ocuparea unui post vacant contractual de executie, de consilier gr. I, repartizat pe periaoda determinata, de la bugetul din venituri proprii, pentru implementarea PNCCF in cadrul OCPI IF - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 26.02.2016 - 04.03.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie, repartizate pe perioada nedeterminata: Citeste
 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 25 februarie 2016: Citeste
 • Somatie emisa in dosarul nr. 196/1748/2015 aflat pe rolul Judecatoriei Cornetu: Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 26.02.2016 - 04.03.2016 pentru ocuparea posturilor vacante: Citeste
 • Cerere inscriere concurs ce trebuie completata electronic de catre participanti la concursul pentru posturile pe perioada determinata: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea post vacant Subinginer cadastru: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea post vacant Consilier cadastru: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea post Consilier gr.I: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea post vacant Sef Birou gr.II: Citeste
 • Anunt - privind concursul din data de 10 - 17 martie 2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului national de cadastru si carte funciara, cu incadrarea pe perioada determinata de 36 de luni dupa cum urmeaza:Anunt concurs din perioada 10.03.2016 - 17.03.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante sef birou, consilier si subinginer: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de referent: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent registrator principal: Citeste
 • Anunt - privind concursul din data de 14 - 21 martie 2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului national de cadastru si carte funciara, cu incadrarea pe perioada determinata de 36 de luni dupa cum urmeaza: Citeste
 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoria C din data de 05 februarie 2016. Citeste
 • Incepand de luni 08 februarie 2016 persoanele fizice autorizate pot solicita audienta la inspector, in zilele de marti si joi intre orele 9-10, pentru dosarele aflate in lucru.
 • Cerere inscriere concurs ce trebuie completata electronic de catre participanti: Citeste
 • Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de subinginer cadastru gr. IA: Citeste
 • Tematica pentru ocuparea postului vacant de subinginer cadastru gr. IA: Citeste
 • Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de consilier cadastru gr. IA: Citeste
 • Tematica pentru ocuparea postului vacant de consilier cadastru gr. IA: Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 26.02.2016-04.03.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioada nederterminata: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare in gradul/treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI IF ce s-a organizat in data de 14.12.2015: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul organizat in perioada 26.11.2015 - 03.12.2015 de OCPI Ilfov: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesiona superior pentru postul de consilier din cadrul Serviciului Resurse Umane si Interogare Baze de Date - Biroul Resurse Umane: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesiona superior pentru postul de consilier din cadrul Serviciului Resurse Umane si Interogare Baze de Date - Biroul Resurse Umane: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesiona superior pentru posturile de consilier cadastru din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Reveptii Lucrari: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesiona superior pentru posturile de consilier cadastru din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Reveptii Lucrari: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru postul de consilier cadastru din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Fond Funciar: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru postul de consilier cadastru din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Fond Funciar: Citeste
 • Centralizator nominal cu candidatii neprezentati la proba scrisa, la concursul din perioada 26.11.2015 - 03.12.2015: Citeste
 • Centalizator nominal cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 26.11.2015-03.12.2015 pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, corespunzatoare functiilor de executie din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesiona superior pentru postul de consilir din cadrul Serviciului Economic: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru postul de consilie din cadrul Serviciului Economic: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de registrator de carte funciara din cadrul Serviciului Publicitatea Imobiliara: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de registrator de carte funciara din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in treapta profesionala superioara pentru posturile de referent din cadrul Serviciului Publicitatea Imobiliara: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in treapta profesionala superioara pentru posturile de referent din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de asistent registrator principal din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara: Citeste
 • Biliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de asistent registrator principal din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara: Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de consilier din cadrul Serviciului Resurse Umane si Interogare Baze de Date: Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in gradul profesional superior pentru posturile de consilier din cadrul Serviciului Resurse Umane si Interogare Baze de Date: Citeste
 • Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/trapta imediat superioara, exament organizat de OCPI Ilfov in data de 14.12.2015, ora 10.00: Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din perioada 26.11.2015 - 03.12.2015 pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, corespunzatoare functiilor de executie din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de referent: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent reistrator principal: Citeste
 • Anunt concurs din perioada 26.11.2015 - 03.12.2015 pentru ocuparea unor posturi vacante: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de referent: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de consilier: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent registrator: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent registrator principal: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor de consilier cadastru: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic: Citeste
 • Tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de registrator de carte funciara: Citeste
 • Informatii suplimentare pentru concursurile din perioada 10 - 18 noiembrie 2015: Citeste
 • Anunt - privind concursul din data de 12 - 18 noiembrie 2015, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului national de cadastru si carte funciara, cu incadrarea pe perioada determinata de 36 de luni dupa cum urmeaza: Citeste
 • Anunt - privind concursul din data de 11 - 17 noiembrie 2015, pentru ocuparea unor possturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului national de cadastru si carte funciara, cu incadrare pe perioada determinata de 36 de luni, dupa cum urmeaza: Citeste
 • Anunt - privind concursul din data de 10 - 16 noiembrie 2015, pentru organizarea unor posturi vacante, repartizate pe perioada determinata, pentru implementarea Programului national de cadastru si carte funciara, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni, dupa cum urmeaza: Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din 15.09.2015. Citeste
 • Bibliografie pentru examenul de promovare din functia de referent tr. I in functia de consilier gr. II la Serviciul de Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Tematica pentru examenul de promovare din functia de referent tr. I in functia de consilier gr. II la Serviciul de Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Bibliografie pentru examenul de promovare in functia de consilier gr. II, Biroul Fond Funciar. Citeste
 • Tematica pentru examenul de promovare in functia de consilier gr. II, Biroul Fond Funciar. Citeste
 • Bibliografie pentru examenul de promovare din functia de referent tr. II in functia de consilier gr. II la Biorul Resurse Umane si Relatii cu Publicul. Citeste
 • Tematica pentru examenul de promovare din functia de referent tr. I in functia de consilier gr. II la Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul. Citeste
 • Anunt privind concursul din data de 15 septembrie 2015 pentru promovarea personalului contractual. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final acordat candidatilor la concursul organizat in perioada 02-07.072015 de OCPI Ilfov pentru ocuparea postului vacant de Asistent registrator principal gr. I in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba interviului, la concursul din perioada 02 - 07.07.2015, organizat de OCPI Ilfov, pentru ocuparea postului vacant de Asistent registrator principal gr. I in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 02 - 07 iulie 2015, organizat de OCPI Ilfov pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal gr. I in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat in perioada 02 - 07 iulie 2015 de catre OCPI Ilfov pentru ocuparea unui post vacant de executie. Citeste
 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoriile B si C din data de 18 iunie 2015. Citeste
 • Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului vacant de asistent-registrator principal grad I din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul de Publicitate Imobiliara, concurs ce va avea loc in perioada 02.07 - 07.07. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 02.07 - 07.07 pentru ocuparea unui post de Asistent Registrator principal, gr. I . Citeste
 • Centralizator cu punctajul final acordat candidatilor la concursul organizat in perioada 18-23 decembrie 2014 de OCPI Ilfov pentru ocuparea postului vacant de Consilier gr. IA in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba interviului, la concursul din perioada 18-23 decembrie 2014, organizat de OCPI Ilfov, pentru ocuparea postului vacant de Consilier gr. IA in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din perioada 18-23 decembrie 2014, organizat de OCPI Ilfov pentru ocuparea postului vacant de Consilier gr. IA in cadarul Serviciului Economic. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din 27.11.2014, organizat pentru promovarea in gradul/trapta profesional(a) imediat superior(a) - Serviciul Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din 27.11.2014, organizat pentru promovarea in gradul/trapta profesional(a) imediat superior(a) - Serviciul Cadastru. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din 27.11.2014, organizat pentru promovarea in gradul/trapta profesional(a) imediat superior(a). Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba practica si la interviu la concursul din 25.11.2014 organizat pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Biroului Resurse Umane si Relatii cu Publicul si Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Receptie Lucrari. Citeste
 • Rezultatul final al contestatiei formulate de catre doamna Badescu Singureanu Simona Iuliana cu privire la respingerea dosarului de participare la concursul organizat in perioada 18 - 23 decembrie de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov pentru ocuparea postului vacant de executie de Consilier gr. IA din Serviciul Economic. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Ilfov. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat in perioada 18 - 23 decembrie 2014 de catre OCPI Ilfov pentru ocuparea unui post vacant de executie. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din 20.11.2014, organizat, pentru ocuparea postului vacant de Referent tr. IA in cadrul Serviciului Cadastru-Biroul Fond Funciar. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din 20.11.2014, organizat, pentru ocuparea postului vacant de Referent tr. IA in cadrul Biroului Resurse Umane si Relatii cu Publicul. Citeste
 • Erata la anuntul privind concursul ce se desfasoara in perioada 20 - 28 noiembrie 2014, pentru ocuparea unor posturi vacante de executie din cadrul OCPI Ilfov. Citeste
 • Bibliografia pentru desfasurarea examenului de promovarea din functia de Consilier cadastru gr.II in functia de Consilier cadastru gr.I la Serviciul Economic. Citeste
 • Tematica ppentru desfasurarea examenului de promovarea din functia de Consilier cadastru gr.II in functia de Consilier cadastru gr.I la Serviciul Economic. Citeste
 • Bibliografia pentru desfasurarea examenului de promovarea din functia de Consilier cadastru gr.II in functia de Consilier cadastru gr.I la Serviciul Cadastru - Biroul verificare si repectie lucrari. Citeste
 • Tematica ppentru desfasurarea examenului de promovarea din functia de Consilier cadastru gr.II in functia de Consilier cadastru gr.I la Serviciul Cadastru - Biroul verificare si repectie lucrari. Citeste
 • Bibliografia pentru desfasurarea examenului de promovarea din functia de referent tr.II in functia de referent tr.1 la Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul. Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovarea din functia de referent tr.II in functia de referent tr.1 la Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul. Citeste
 • Anunt privind concursul din data de 27 noiembrie 2014, pentru promovarea personalului contractual prin transformarea posturilor, din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov. Citeste
 • Bibliografia pentru desfasurarea examenului pentru ocuparea postului de consilier gradul 1A, in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului pentru ocuparea postului de consilier gradul 1A, in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • Anunt privind concursul din perioada 18 - 23 decembrie 2014, organizat pentru ocuparea unui post vacant de executie, din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov07.11.2014. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Ilfov pentru ocuparea unor posturi vacante de executie in perioada 20-28 noiembrie 2014. Citeste
 • Anunt privind proba practica din data de 25.11.2014, pentru ocuparea unor posturi vacante de executie, din cadrul OCPI Ilfov.

  Pentru postul vacant de referent tr. IA in cadrul Biroului Resurse Umane si Relatii cu Publicul, se pune la dispozitie modulul de utilizare ETerra - RGI ce poate fi accesat la urmatorul link Aplicatia RGI
  utilizator: titu.ionascu parola: instruire
  Manualul de utilizare RGI poate fi accesat la urmatorul link: Manual RGI

  Manualul de utilizare Infocet poate fi accesat la urmatorul link: Manual InfoCET
 • Tematica pentru ocuparea postului vacant de referent tr. IA la Serviciul Cadastru - Biroul Fond Funciar. Citeste
 • Tematica pentru ocuparea postului vacant de referent tr. IA la Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul. Citeste
 • Anunt privind concursul din data de 20.11.2014, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie, din cadrul OCPI Ilfov. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final la concursul din 04.09.2014 Citeste
 • Centralizator cu punctajul final obtinut la proba scrisa, la concursul din 02.09.2014, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Asistent registrator principal gr. II, Asistent registrator tr. I si Referent tr. II in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara.. Citeste
 • Centralizator cu punctajul final obtinut la proba scrisa, la concursul din 02.09.2014. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Ilfov pentru ocuparea unor posturi vacante de executie in data de 02.09.2014. Citeste
 • Anunt, tematica si bibliografie privind concursul din data de 02.09.2014, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de executie, din cadrul OCPI Ilfov. Citeste
 • Rezultatele privin examenul de autorizare pentru persoanele care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitatea in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - Categoria B - din data de 28 aprilie 2014. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la examenul din data de 29.11.2013, pentru promovarea in gradul imediat superior. Citeste
 • Erata la anuntul privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor din data de 29.11.2013. Citeste
 • Lista cuprinzand salariatii admisi/respinsi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Ilfov. Citeste
 • ANUNT privind examenul de promovare in grad/treapta profesional(a) imediat superioar(a) organizat cu acordul ANCPI, in data de 29.11.2013. Citeste
 • Erata la anuntul privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor din data de 29.11.2013. Citeste
 • Tabel cu salariatii care indeplinesc conditiile de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare in anul 2013. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru examenul privind promovarea profesionala a referentilor din cadrul Serviciului de Puvlicitate Imobiliara Ilfov. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru examenul privind promovarea profesionala a asistentilor registratori de carte funciara grad II in grad I din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara Ilfov. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru examenul privind promovarea profesionala registratorilor de carte funciara grad II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara Ilfov. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare din functia de referent tr. II in functia de referent tr. I la Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare din functia de consilier juridic gr. I in functia de consilier juridic gr. IA la Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru desfasurarea examenului de promovare in consilier gradul II si consilier gradul I, in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru promovarea din functia de consilier cadastru gr. II in consilier cadastru gradul I la Serviciul de Cadastru - Birou verificari si receptie lucrari. Citeste
 • TEMATICA si BIBLIOGRAFIE pentru promovarea din functia de subinginer cadastru gr. II in subinginer cadastru gradul I la Serviciul de Cadastru - Birou verificari si receptie lucrari. Citeste
 • BIBLIOGRAFIE privind concursul din data de 03.12.2013, organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere sef serviciu cadastru din cadrul OCPI Ilfov. Citeste
 • TEMATICA privind concursul din data de 03.12.2013, organizat pentru ocuparea postului de conducere de sef serviciu cadastru din cadrul OCPI Ilfov. Citeste
 • ANUNT privind concursul din data de 03.12.2013, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere de sef serviciu cadastru din cadrul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara ILfov. Citeste
 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoria B - din data de 26 august 2013 Citeste
 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoria B - din data de 27 noiembrie 2012 Citeste
 • Tematica si bibliografie serviciul Publicitate Imobiliara Citeste
 • Tematica examen pentru promovarea din functia de Consilier cadastru gr. II in consilier gr. I la Serviciul de Cadastru - Birou verificari si receptie lucrari. Citeste
 • Bibliografie pentru promovarea din functia de Consilier cadastru gr, II in consilier gr. I la Serviciul de Cadastru - Birou verificari si receptie lucrari. Citeste
 • Tematica pentru desfasurarea examenului de promovare in grad Consilier 1, in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • Bibliografie pentru desfasurarea examenului de promovare in grad Consilier 1, in cadrul Serviciului Economic. Citeste
 • Bibliografie examen pentru promovarea din functia de consilier gr. II in consilier gr. I la Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul Citeste
 • Tematica examen pentru promovarea din functia de consilier gr. II in consilier gr. I la Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul Citeste
 • Anunt privind examenul de promovare in grad profesional imediat superior organizat cu acordul ANCPI, comunicat prin adresa nr. 15153/25.10.2012, inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 17846C/26.10.2012. Citeste
 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in deomeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoriile B si C din data de 01 noiembrie 2012. Citeste
 • Anunt privind rezultatul obtinut la proba scrisa, la concustul din data de 14.06.2012.. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 14.06.2012, organizat din sursa interna. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 11.06.2012, organizat din sursa interna. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 11.06.2012, organizat din sursa interna. Citeste
 • Anunt privind rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului in vederea ocuparii postului vacant de consilier cadastru gr. II din cadrul OCPI IF. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din sursa interna ce va avea loc in data de 14.06.2012, organizat de catre OCPI Ilfov pentru ocuparea pe durata nedeterminata de timp a postului vacant de Aistent registrator gr. I principal in cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctajul final al concursului din 17.05.2012, organizat din sursa interna, pentru ocuparea postului temporar vacant de Consilier cadastru gr. I la Biroul Fond Funciar din cadrul Serviciului de Cadastru. Citeste
 • Anunt privind rezultatul obtinu la proba scrisa, la concursul din data de 17.05.2012, organizat din sursa interna pentru ocuparea postului temporar vacant de Consilier cadastru gr. I la Biroul fond funciar din cadrul Serviciului de Cadastru. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul din sursa interna ce va avea loc in data de 11.06.2012, organizat de catre OCPI Ilfov pentru ocuparea pe durata nedeterminata de timp a postului vacant de consilier cadastru gr. II in Serviciul de Cadastru - Biroul verificari si receptie lucrari. Citeste
 • Tematica pentru concursul ce va avea loc in data de 14.06.2012 pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator gr. I din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul de Publicitate Imobiliara Citeste
 • Bibliografie pentru concursul ce va avea loc in data de 14.06.2012 pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator gr. I din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul de Publicitate Imobiliara Citeste
 • Anunt privind organizarea concursului din sursa interna ce va avea loc in data de 14.06.2012 pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator gr. I din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul de Publicitate Imobiliara Citeste
 • Bibliografia pentru ocuparea postului vacant de Consilier cadastru gr. II la Serviciul de Cadastru - Biroul verificari si receptie lucrari Citeste
 • Tematica pentru ocuparea postului vacant de Consilier cadastru gr. II la Serviciul de Cadastru - Biroul verificari si receptie lucrari Citeste
 • Anunt privind organizarea concursului din sursa interna ce va avea loc in data de 11.06.2012 pentru ocuparea postului vacant de consilier cadastru gr. II din cadrul OCPI ILFOV - Serviciul Cadastru - Biroul verificari si receptie lucrari Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii la concursul din sursa interna ce va avea loc in data de 17.05.2012, organizat de catre OCPI IF pentru ocuparea pe durata determinata de timp a unui post temporar vacant de consilier cadastru gr. I in Serviciul de Cadastru - Fond Funciar. Citeste
 • Rezultatul obtinut la interviul organizat in data de 06.04.2012. Citeste
 • Rezultatul obtinut la proba scrisa organizasta in 05.04.2012. Citeste
 • Tematica privind concursul din data de 17.05.2012 Citeste
 • Bibliografie privind concursul din data de 17.05.2012 Citeste
 • Anunt privind organizarea concursului din sursa interna ce va avea loc in data de 17.05.2012 pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier gr. I din cadrul OCPI Ilfov - Serviciul Cadastru - Biroul fond funciar Citeste
 • Bibliografie privind concursul din data de 02.05.2012 Citeste
 • Tematica privind concursul din data de 02.05.2012 Citeste
 • Anunt privind concursul organizat de ANCPI din sursa interna in data de 02.05.2012 pentru ocuparea postului de registrator de carte funciara in cadrul OCPI Ilfov Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la proba scrisa din data de 05.04.2012 in vederea ocuparii posturilor de asistent registrator si consilier. Citeste
 • Bibliografie privind concursrul din data de 05.04.2012, Serviciul Economic. Citeste
 • Tematica privind concursrul din data de 05.04.2012, Serviciul Economic. Citeste
 • Bibliografie privind concursrul din data de 05.04.2012, Serviciul Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Tematica privind concursrul din data de 05.04.2012, Serviciul Publicitate Imobiliara. Citeste
 • Anunt privind organizarea in data de 05.04.2012, la sediul institutiei din municipiul Bucuresti, concurs din sursa interna, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante, din Serviciul de Publicitate Imobiliara si a unui post vacant din Serviciul Economic. Citeste
 • Centralizator nominal privind rezultatul final la concursul ce a avut loc pe data de 19.01.2012 (proba scrisa) si pe data de 20.01.2012 (interviul) pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal debutant in cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov. Citeste
 • Centralizator cu numarul de puncte acordate candidatilor pentru interviul ce a avut loc in data de 20.01.2012. Citeste
 • Anunt privind rezultatul obtinut la proba interviu pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal debutant Serviciului de Publicitate Imobiliara organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov in ziua de 20.01.2012. Citeste
 • Centralizator nominal cu punctaj final la concursul din 16.01.2012, organizat din sursa interna, pentru ocuparea posturilor vacante. Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la proba scrisa din data de 19.01.2012. Citeste
 • Rezultat examen autorizare din data de 19.12.2011 Citeste
 • Tematica concurs asistent registrator Citeste
 • Bibliografie concurs asistent registrator Citeste
 • ERATA - Ca urmare a emailului primit de la ANCPI in data de 07.12.2011, inregistrat in evidentele OCPI Ilfov sun nr. 23868C/07.12.2011 facem cunoscut ca la anuntul de concurs nr. 22406C/15.11.2011 pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Sef Serviciu Economic si Sef Serviciu Juridic si Relatii cu Publicul... Citeste
 • Anunt privind organizarea unui concurs, din sursa interna, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post vacant de asistent registrator principal debutant (studii superioare juridice) Citeste
 • ERATA - Ca urmare a adresei ANCPI nr. 1048104/23.11.2011, inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 22954C/23.11.2011, va facem cunoscut faptul ca la anuntul de concurs nr. 22406C/15.11.2011 pentru ocuparea posturilor de conducere vacante.... Citeste
 • Bibliografie privind concursul din data de 29.12.2011 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Economic in cadrul OCPI IF din sursa interna. Citeste
 • Bibliografie privind concursul din data de 29.12.2011 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Juridic si Relatii cu Publicul in cadrul OCPI IF din sursa interna. Citeste
 • Tematica privind concursul din data de 29.12.2011 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Economic in cadrul OCPI IF din sursa interna Citeste
 • Tematica privind concursul din data de 29.12.2011 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Juridic si Relatii cu Publicul in cadrul OCPI IF din sursa interna Citeste
 • Anunt privind organizarea concursului din data de 29.12.2011 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor de conducere vacante de Sef Serviciu Juridic si Relatii cu Publicul si Sef Serviciu Economic din cadrul OCPI Ilfov. Citeste
 • Centralizator nominal privind rezultatul final obtinut la concursul ce a avut loc pe data de 08.11.2011 (proba scris) si pe data de 14.11.2011 (interviul) pentru ocuparea unui post temporat vacant de referent tr. IA (cu atributii de casier) in cadrul Serviciului Economic organizat de OCPI Ilfov. Citeste
 • Anunt privind rezultatul obtinut la interviul ce a avut loc in data de 14.11.2011pentru ocuparea unui post temporar vacant de referent tr. IA (cu atributii de casier) in cadrul Serviciului Economic organizat de OCPI Ilfov. Citeste
 • Planul interviului din data de 14.11.2011 ora 09.00 organizat la sediul OCPI Ilfov. Citeste
 • Rezultatul la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de referent tr. IA in cadrul Serviciului Economic organizat de OCPI Ilfov in data de 08.11.2011 Citeste
 • Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la proba scrisa din data de 08.11.2011, ora 09.00. Citeste
 • Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unui post temporar vacant, pe perioada suspendarii acestuira pentru concediu de crestere copil in varsta de pana la 2 ani (08112011). Citeste
 • Tematica pentru functia de referent 1A, cu atributii de casier (08112011). Citeste
 • Centralizator nominal privind rezultatul final obtinut la concursul ce a avut loc pe data de 10.08.2011 (proba scrisa) si pe data de 16.08.2011 (interviul) pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent registrator principal II in cadrul Serviciului de Publicictate Imobiliara organizat de OCPI Ilfov. Citeste
 • Anunt privind rezultatul obtinut la interviul ce a avut loc in data de 16.08.2011 pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent registrator principal II in cadrul Serviciului de Publicictate Imobiliara organizat de OCPI Ilfov. Citeste
 • Plan interviu 16.08.2011 ora 09.00. Citeste
 • Rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent registrator in cadrul serviciului de Publicictate Imobiliara organizat de OCPI Ilfov in ziua de 10.08.2011. Citeste
 • Lista participantilor admisi sa participe la proba scrisa a concursului din 10 august 2011. Citeste
 • Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unui post temporar vacant, pe perioada suspendarii acestuia pentru concediu de crestere copil in varsta de pana la 2 ani. Citeste
 • Hotararea 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Citeste
 • Regulamentul din 22 aprilie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor. Citeste
 • Metodologie Organizere Concurs Ordin 104/2010. Citeste
 • Valabilitatea certificatelor de autorizare emise de ONCGC/OJCGC sau ANCPI/OPCI se prelungeste pana la data de 20 martie 2009 Citeste
 
 • Din 29-01-2007 se aplica noul regulament de intocmire si avizare al documentatiilor cadastrale si intra in vigoare noile tarife pentru serviciile furnizate.
 • In curand vor fi afisate pe siteul O.C.P.I. Ilfov numerele de inregistrare ale dosarele care au primit note de completare, precum si noul termen primit de catre acestea. Aceste informatii vor fi afisate la sectiunea - Dosare
 
 
 
Site realizat de Web Style Expert