imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Miercuri, 6 Decembrie 2023, 18:25
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Pentru proprietari
 
 
 • Actele necesare pentru eliberarea planului de incadrare in zona
  OCPI Ilfov detine si elinereaza planuri cadastrale scara 1:2000 (pentru imobilele situate in intravilan la 01 ianuarie 1990) si 1:5000 (pentru imobilele situate in extravilan la 01 ianuarie 1990).
  OCPI Ilfov NU detine planuri cadastrale scara 1:500 si 1:1000.
      - Cerere tip download
      - Copie act de identitate
      - Copie act de proprietate

 • Actele necesare pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare
      - Cerere tip download
      - Copie act de identitate

 • Actele necesare pentru eliberarea copiei dupa numarul cadastral aflat in arhiva
      - Cerere tip download
      - Copie act de identitate
      - Copie act de proprietate

 • Actele necesare pentru eliberarea extrasului de plan cadastral pe ortofotoplan
      - Cerere tip download
      - Copie act de identitate
      - Copie act de proprietate

 • Lista cu persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru o puteti gasi accesand urmatoarea adresa: persoane autorizate
 • Audientele la directorul OCPI Ilfov au loc in fiecare zi de miercuri intre orele 09.00 - 12.00
 • Audientele la registratorul sef au loc in fiecare zi de joi intre orele 09.00 - 14.00.
 • Pentru a va inscrie in audienta la directorul OCPI Ilfov cu probleme legate de cadastru sunati la numerele de telefon 021/2246085 (Secretariat cadastru).
 • Pentru a va inscrie in audienta la registratorul sef cu probleme legate de publicitate imobiliara sunati la numerele de telefon 021/2246082 si 021/2246158(Secretariat publicitate imobiliara).

 • Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale. download
 • Precizari privind continutul dosarului pentru receptia planului urbanistic zonal, planului de detaliu, planului pentru autorizatie de construire. download
 • Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. download

 • Ghid cu preturile orientative ale proprietatilor imobiliare. download
 • Programul de lucru cu publicul. Citeste

 
 
Site realizat de Web Style Expert