imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Joi, 18 Aprilie 2024, 00:26
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 • +40 21 2246158
  +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 • +40 21 2246156

ocpi PNCCF

 • Unitatea administrativ teritorială CORNETU, județul ILFOV,
        anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru SECTORUL CADASTRAL nr 10 , pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afișării: 15.04.2024
        Data de sfârșit a afișării: 13.06.2024
        Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Cornetu, Șos. Alexandriei, nr. 140, com. Cornetu, jud. Ilfov, de luni până joi în intervaul orar 09:00 -15:00, vineri în intervalul orar 09:00 -13:00.
        Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Cornetu, Șos. Alexandriei, nr. 140, com. Cornetu, jud. Ilfov. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ . • Unitatea administrativ teritorială Petrăchioaia, județul ILFOV,
        anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr 2,19,36, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afișării: 12.04.2024
        Data de sfârșit a afișării: 10.06.2024
        Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Petrăchioaia, Str. Vanatori 300, Sat Petrăchioaia, Localitatea Petrăchioaia, Ilfov, de luni până joi, în intervalul orar 10:00 -14:00, vineri intre orele 10:00-12:00
        Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Petrăchioaia, Str. Vanatori 300, Sat Petrăchioaia, Localitatea Petrăchioaia, Ilfov. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ . • Unitatea administrativ teritorială NUCI, județul ILFOV
        anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr .28, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afișării: 15.04.2024
        Data de sfârșit a afișării: 13.06.2024
        Adresa locului afișării publice: SEDIUL PRIMĂRIEI NUCI, Calea Bucureşti, Nr. 201, Comuna Nuci,județ Ilfov, de luni până joi, în intervalul orar 09:00 – 15:00, vineri în intervalul orar 09:00-13:00
        Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la SEDIUL PRIMĂRIEI NUCI, Calea Bucureşti, Nr. 201, Comuna Nuci,județ Ilfov. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ . • Unitatea administrativ teritorială SNAGOV, județul ILFOV
        anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr 21, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afisării: 15.04.2024
        Data de sfârsit a afisării: 13.06.2024
        Adresa locului afișării publice: Primăria Comunei Snagov, Șoseaua Ghermănești nr.49, Sat Ghermanesti, Comuna Snagov, județul Ilfov, de luni până joi în intervalul orar 09:00 - 15:00, iar vineri in intervalul orar 09:00 – 13:00 Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăria Comunei Snagov, Șoseaua Ghermănești nr.49, Sat Ghermanesti, Comuna Snagov, județul Ilfov.
        Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciară (PNCCF) pot fi obtinute pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ • Unitatea administrativ teritorială CIOROGARLA, judetul ILFOV
        anuntă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadatsral 3 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
        Data de început a afisării: 20.03.2024
        Data de sfârsit a afisării: 18.05.2024
        Adresa locului afisării publice: Primaria COMUNEI CIOROGARLA, JUDETUL ILFOV, de luni pana joi in intervalul 10:00- 15:00 si vineri in intervatul 10:00 - 13:00.
        Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciară (PNCCF) pot fi obtinute pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ • Unitatea administrativ teritorială Domnesti, judetul ILFOV
        Anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 29,31 si 53, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afișării: 04.03.2024
        Data de sfârșit a afișării: 02.05.2024
        Adresa locului afi?arii publice: Primaria COMUNEI DOMNESTI, JUDETUL ILFOV, de luni pana joi in intervalul 9:00- 15:00 si vineri in intervatul 9:00 - 13:00.
        Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF)pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ .


 • Unitatea administrativ teritorială Balotesti, judetul ILFOV
        Anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 28, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afișării: 15.01.2024
        Data de sfârșit a afișării: 14.03.2024
        Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei BALOTESTI, Calea Bucuresti, (D.N.1) nr. 89, Sat Saftica, comuna Balotesti, județ Ilfov, Si Sediul din Sos. Unirii, nr. 218, Loc Balotesti, com Balotesti, jud Ilfov ( La Monument) de luni pana joi in intervalul orar 9:00 – 15:00 si vineri in intervalul orar 9:00 – 13:00
        Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la Sediul din Sos. Unirii, nr. 218, Loc Balotesti, com Balotesti, jud Ilfov ( La Monument).
        Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF)pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ .


 • Unitatea administrativ teritorială MOARA VLASIEI, județul ILFOV
        Anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 50, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
        Data de început a afișării: 15.01.2024
        Data de sfârșit a afișării: 14.03.2024
        Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Moara Vlasiei, Sos. Eroilor, nr. 199, comuna Moara Vlasiei, județ Ilfov, de luni pana joi in intervalul orar 9:00 – 15:00 si vineri in intervalul orar 9:00 – 13:00.
        Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primăriei Moara Vlasiei, Sos. Eroilor, nr. 199, comuna Moara Vlasiei, județ Ilfov.
        Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF)pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ .


 • Unitatea administrativ teritorială Peris, judetul ILFOV
        Anuntă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 14 si 41, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
        Data de început a afisării: 18.12.2023
        Data de sfârsit a afisării: 15.02.2024
        Adresa locului afisării publice: sediul Primăriei Peris, str. Principală nr. 211, comuna Peris, judet Ilfov, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
        Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului vor putea fi depuse la sediul Primariei Periș, str. Principală nr. 211, comuna Peris, judet Ilfov.
        Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciară (PNCCF)pot fi obtinute pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/ .


 • Primăria Comunei Petrachioaia,
        Anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 12,18,51,52 începând cu data de 03.07.2023 pe o perioadă de 60 de zile, în locația: sediul Primăriei comunei Petrachioaia, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
        Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Solutionare a Cererilor de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 9:00 si 14:00 si vineri intre orele 10:00-12:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov.
        Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
        Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/


 • In atentia locuitorilor Comunei CORBEANCA
  Anunt privind efectuarea masuratorilor - 10 - 14 mai 2023


  In perioada 10 - 14 mai 2023 vor incepe masuratorile in Sectorul 10 din intravilanul Comunei Corbeanca
  Citeste
 • In atentia locuitorilor Comunei CORBEANCA - Anunt privind efectuarea masuratorilor,

  Anunt de interes public - Primaria Corbeanca.
  Citeste

  Din cauza conditiilor meteo nefavorabile perioada in care se vor efectua masuratori va fi 06 - 09 aprilie 2023.
  Citeste

  In perioada 5 - 9 aprilie 2023, echipe de ingineri geodezi vor fi prezenti in intravilanul Comunei Corbeanca pentru realizarea masuratorilor, incepand cu Sectorul 4, cuprinzand urmatoarele strazi: Strada Primaverii, Strada Ciresului, Strada Hipodromului, Strada Randunelelor, Strada Albatrosului, Strada Lebedei, Strada Pescarusului, Intrarea Pescarusului, Strada Lalelelor.
  Citeste
 • Primăria Comunei Glina,
  anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 26, începând cu data de 10.04.2023 pe o perioadă de 60 de zile, în locația: Primăria comunei Glina, Strada Libertatii 292, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți detinători de drepturi, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare care își va desfășura activitatea la Primăria comunei GLINA, Strada Libertatii 292, județul Ilfov, de luni până vineri între orele 09:00-15:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, însoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, după caz, și în copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial. Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
 • Primăria Comunei Dobroești, ,
  anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 31, începând cu data de 04.04.2023 pe o perioadă de 60 de zile, în locația: Primăria comunei Dobroești, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți detinători de drepturi, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare care își va desfășura activitatea la Primăria comunei DOBROEȘTI, Str. Cuza Vodă, nr. 23, județul Ilfov, de luni până vineri între orele 09:00-13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, însoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, după caz, și în copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial. Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
 • Primăria Comunei Berceni,
  anuntă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 14, incepand cu data de 20.03.2023 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primăria comunei Berceni, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți detinători de drepturi, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare care își va desfășura activitatea la Primăria comunei BERCENI, Bulevardul 1Mai, nr. 233, județul Ilfov, de luni până vineri între orele 09:00-15:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, însoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, după caz, și în copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial. Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
 • Primaria Orasului Cernica,
  anuntă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 14, incepand cu data de 13.03.2023 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primăria comunei Cernica, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți detinători de drepturi, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare care își va desfașura activitatea la Primăria comunei CERNICA, Str. Bizanțului, nr. 105, sat Cernica, județul Ilfov, de luni până vineri între orele 09:00-15:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, însoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, după caz, și în copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Orasului Bragadiru,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 3 si 5, incepand cu data de 20.02.2023 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria orasului Bragadiru, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria orasului Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 249, judetul Ilfov, luni pana vineri intre orele 09:00-13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial. . .
 • Primaria comunei Ciorogârla,
  anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2 si 14, începând cu data de 05.12.2022 pe o perioadă de 60 de zile, in locația: Primăria comunei Ciorogârla, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificarile și completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători de drepturi, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare care își va desfășura activitatea la Primăria comunei Ciorogârla, Sos. București nr. 112, județul Ilfov, de luni pana joi între orele 10:00-15:00 și vineri între orele 09:00-13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, după caz, și în copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial. .
 • Primaria comunei Tunari,
  a anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 15,18,19 și 27, începând cu data de 19.12.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria comunei Tunari, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alți deținători de drepturi, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare care își va desfășura activitatea la Primăria comunei Tunari, Str. Mihai Eminescu nr. 1, județul Ilfov, luni până joi între orele 09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-12:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Gradistea,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 9 si 13, incepand cu data de 21.11.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Gradistea, Str. Primariei nr. 29, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Gradistea, Str. Primariei nr. 29, Comuna Gradistea, judetul Ilfov, luni pana vineri intre orele 10:00 – 14:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinătorii imobilelor să consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Orasului Bragadiru,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 23 si 53, incepand cu data de 21.11.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria orasului Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 249, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria orasului Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 249, judetul Ilfov, luni pana vineri intre orele 0900-1300 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinătorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat in Monitorul Oficial. .
 • Primaria Comunei Jilava,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 12, incepand cu data de 21.11.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Jilava, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Jilava, Comuna Jilava, judetul Ilfov, luni pana joi intre orele 10:00 – 14:00 si vineri intre orele 10:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Domnesti,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 2, 6, 21, 36,37 incepand cu data de 07.11.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Domnesti, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Domnesti, Comuna Domnesti, judetul Ilfov, pana joi intre orele 10:00 – 15:00 si vineri intre orele 10:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Ciolpani,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 4, 45 incepand cu data de 07.11.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Ciolpani, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Ciolpani, Comuna Ciolpani, judetul Ilfov, luni pana joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Balotesti,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 25, incepand cu data de 07.11.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Balotesti, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la biroul din, Sos.Unirii nr.218, Comuna Balotesti, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 - 15:00 si vineri intre orele 10:00 – 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Ganeasa,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 14, 19 si 20, incepand cu data de 26.09.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Ganeasa, strada Stefan cel Mare, nr. 34, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Ganeasa din strada Stefan cel Mare, nr. 34, Comuna Ganeasa, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 10:00-14:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Nuci,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 25, incepand cu data de 26.09.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Nuci, judetul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Nuci, Comuna Nuci, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00-16:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Gruiu,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 8 si 37, incepand cu data de 19.09.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Primaria Gruiu, judetul Ilfov, conform art. 14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatiile documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la Primaria Gruiu din Comuna Gruiu, judetul Ilfov, de luni pana joi, intre orele 10:00-15:00, vineri intre orele 10:00-13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Petrachioaia,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 34, 38, 54, 55, 56, 57, incepand cu data de 29.08.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei comunei Petrachioaia, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 14:00, iar vineri intre orele 10:00 si 12:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Orasului Buftea,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 27 si 29, incepand cu data de 29.08.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Orasului Buftea, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Orasului Buftea, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 09:00 si 14:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Comunicat de presa - PNCCF
  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Ilfov a incheiat contracte de finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 25 unitati administrativ-teritoriale din cele 31 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietatlor din judetul Ilfov in evidentele de cadastru si carte funciara, in anul 2022, este de 4.319.986 lei. Lucrarile de cadastru general se desfasoara in cadrul celei de-a opta etape de finantare a Programului National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF). Deschiderea cartilor funciare este gratuita pentru cetateni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin OCPI Ilfov.
  Citeste
 • Primaria Comunei Darasti Ilfov, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul cadastrale 6, incepand cu data de 16.08.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Dărăști-Ilfov, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei comunei Dărăști-Ilfov, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 15:00 iar vineri intre orele 10:00 si 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Cornetu, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarelel cadastrale 7 si 9, incepand cu data de 08.08.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Cornetu, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei comunei Cornetu, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 15:00 iar vineri intre orele 10:00 si 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Dascalu, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul cadastral 27, incepand cu data de 04.08.2022 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Dascalu, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei comunei Dascalu, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 15:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insoțite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, și in copie legalizată pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificațiilor tehnice" punctul 1.1 " în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat în Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Berceni, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 18,26, incepand cu data de 09.11.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Berceni, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei comunei Berceni, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 15:00 iar vineri intre orele 09:30 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1427/2017 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Orasului Magurele, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 6,7,8,9,10, incepand cu data de 25.10.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Magurele, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. .
  Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei orasului Magurele, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 15:00 iar vineri intre orele 09:00 si 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 533/2016 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Stefanestii de Jos, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
  pentru Sectoarele cadastrale 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43, 44 si 52, incepand cu data de 07.09.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: Clubul Sportiv Local Stefanestii de Jos din Str. Stadionului nr. 1, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, conform art.14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare / contestatii care isi va desfasura activitatea la Clubul Sportiv Local Stefanestii de Jos din Str. Stadionului nr. 1, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, luni - joi intre orele 09:30 - 16:00, si vineri 09:30 - 13:30 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative.
 • ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA SUSPENDARII ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Domnesti
  Unitatea administrativ teritoriala DOMNESTI anunta, prin adresa nr 9738/05.04.2021 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 6384/05.04.2021, suspendarea etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7,43,44,45,46, in perioada 03.04.2021 - 17.04.2021. Suspendarea a fost decisa pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi pana la data de 16.06.2021.
 • PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE - UAT Petrachioaia
  Primaria Comunei Petrachioaia, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 44,45,46,47,48, incepand cu data de 05.04.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 9 si 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1/2020 publicat in Monitorul Oficial.
 • ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT DOMNESTI
  Unitatea administrativ teritoriala DOMNESTI anunta, prin adresa nr 8288/22.03.2021 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 5232C/22.03.2021, suspendarea etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrael 7,43,44,45,46, in perioada 22.03.2021 - 03.04.2021. Suspendarea a fost decisa pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi pana la data de 02.06.2021.
 • ANUNT PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE - UAT DOMNESTI
  Primaria Comunei Domnesti, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 7,43,44,45,46, incepand cu data de 22.03.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Comunei Domnesti, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
      Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare /contestatii care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Domnesti, judetul Ilfov, luni - joi intre orele 10:00 - 15:00, si vineri 10:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov.
 • ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT DASCALU
  Avand in vedere adresa primariei Dascalu prin care suntem instiintati ca in perioada 10.03.2021 - 24.03.2021 nu se poate realiza etapa de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului din cauza carantinei angajatilor primariei, va transmitem ca etapa de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi cu perioada de 14 zile.
 • ANUNT PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE - UAT Dascalu
  Primaria Comunei Dascalu, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 28, incepand cu data de 22.02.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Comunei Dascalu, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
      Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare/contestatii care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Dascalu de luni - joi intre orele 10:00 - 15:00, si vineri 10:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov.
 • ANUNT PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE - UAT Moara Vlasiei
  Primaria Comunei Moara Vlasiei, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 53, incepand cu data de 22.02.2021 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Comunei Moara Vlasiei, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
      Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare/contestatii care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Moara Vlasiei de luni - joi intre orele 10:00 - 15:00, si vineri 10:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov.
 • ANUNT PRIVIND RELUAREA ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Mogosoaia
  Unitatea administrativ teritoriala Mogosoaia anunta, reluarea etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului ,care a fost suspendata in perioada 23.11.2020 - 03.01.2021. Suspendarea a fost decisa pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi cu perioada de suspendare de 11 zile pana la data de 14.01.2021 inclusiv.
 • ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA SUSPENDARII ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Mogosoaia
  Unitatea administrativ teritoriala MOGOSOAIA anunta, prin adresa nr. 32110/21.12.2020 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 21601C/21.12.2020, prelungirea suspendarii etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 21.12.2020. Suspendarea are loc avand in vedere masura de carantina zonala instituita pe raza comunei Mogosoaia pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va relua dupa incetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
 • ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA SUSPENDARII ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Mogosoaia
  Unitatea administrativ teritoriala MOGOSOAIA anunta, prin adresa nr. 31541/14.12.2020 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 21063C/14.12.2020, prelungirea suspendarii etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru o perioada de 7 zile incepand cu data de 14.12.2020. Suspendarea are loc avand in vedere masura de carantina zonala instituita pe raza comunei Mogosoaia pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va relua dupa incetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
 • ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA SUSPENDARII ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Mogosoaia
  Unitatea administrativ teritoriala MOGOSOAIA anunta, prin adresa nr. 31055/07.12.2020 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 20597C/07.12.2020, prelungirea suspendarii etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului, in perioada 07.12.2020 - 13.12.2020. Suspendarea are loc avand in vedere masura de carantina zonala instituita pe raza comunei Mogosoaia pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va relua dupa incetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
 • ANUNT PRIVIND RELUAREAA ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Branesti
  Unitatea administrativ teritoriala BRANESTI anunta, reluarea etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 6,care a fost suspendata in perioada 11.11.2020 - 25.11.2020. Suspendarea a fost decisa pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi cu perioada de suspendare de14 zile pana la data de 17.12.2020.
 • ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - UAT Mogosoaia
  Unitatea administrativ teritoriala MOGOSOAIA anunta, prin adresa nr. 30208/23.11.2020 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 19807C/23.11.2020, suspendarea etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului, in perioada 23.11.2020 - 06.12.2020. Suspendarea are loc avand in vedere masura de carantina zonala instituita pe raza comunei Mogosoaia pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi dupa incetarea cauzelor care au determinat suspendarea, pe o perioada egala cu perioada suspendarii.
 • Primaria Comunei Petrachioaia,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 4, 6, 16, 17, 22, 39, 41, incepand cu data de 19.11.2020 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 9 si 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1427/2017 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primaria Comunei Balotesti,
  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul cadastral 26, incepand cu data de 23.11.2020 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Balotesti, judetul Ilfov, luni - miercuri intre orele 9:30 si 15:30, joi intre orele 12:00 - 18:00 si vineri 9:00 - 13:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1427/2017 publicat in Monitorul Oficial.
 • ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA ETAPEI DE AFISARE PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
  Unitatea administrativ teritoriala BRANESTI anunta, prin adresa nr 26088/11.11.2020 inregistrata la OCPI Ilfov cu nr. 19147C/11.11.2020, suspendarea etapei de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 6, in perioada 11.11.2020 - 25.11.2020. Suspendarea a fost decisa pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID - 19). Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va prelungi pana la data de 20.12.2020.
 • Primaria Comunei Branesti, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul cadastral 6, incepand cu data de 07.10.2020 pe o perioada de 60 de zile, in locatia: sediul Primariei Branesti, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Branesti, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 15:00 sau pe adresa de mail if@ancpi.ro, insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 533/2016 publicat in Monitorul Oficial.
 • UAT Mogosoaia din judetul Ilfov anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru intreaga localitate incepand cu data de 05.10.2020, pe o perioada de 60 de zile, la Biroul Cadastru din Str. Ariei, nr. 30, comuna Mogosoaia, in zilele de luni, marti si joi intre orele 9:30 - 15:30, miercuri intre orele 12:00 - 19:00, vineri 9:00 - 13:00 conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea Cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietarii, posesorii sau alti detinatori, la Biroul Cadastru din Str. Ariei, nr. 30, comuna Mogosoaia sau pe adresele de mail if@ancpi.ro, cadastrusistematic@mogosoaia.ro insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise, dupa caz, si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov. Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 533//2016 publicat in Monitorul Oficial. .
 • UAT Vidra anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 0, 2 - 120 UAT Vidra, incepand cu data de 21.09.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 19.11.2020 inclusiv) la Sala de Sport din sat Cretesti, comuna Vidra. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la Sala de Sport din sat Cretesti, comuna Vidra, judetul Ilfov, de luni -miercurii intre orele 9:00 - 15:00, Joi intre orele 12:00 - 18:00, vineri 9 - 13:30 sau pe adresele de mail if@ancpi.ro insotite de copiile documentelor justificative. Documentele justificative vor fi transmise si in copie legalizata pe adresa OCPI Ilfov Potrivit prevederilor "Specificatiilor tehnice" punctul 1.1 " in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr. 533/2016 publicat in Monitorul Oficial. .
 • UAT GLINA anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7,15,22,24 UAT Glina incepand cu data de 02.09.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 31.10.2020 inclusiv)) la sediul primariei GLINA. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Orasului GLINA, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 10:00 - 13:00, sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctul 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 1427//2017 publicat in Monitorul Oficial.
 • UAT Bragadiru anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 4 si 41 UAT Bragadiru, incepand cu data de 31.08.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 29.10..2020 inclusiv) la sediul primariei Bragadiru. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Orasului Bragadiru, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00, sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctul 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 1427//2017 publicat in Monitorul Oficial.
 • UAT Stefanestii de Jos anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1,3,7,8,18,19,34 UAT Stefanestii de Jos, incepand cu 10.08.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana la 08.10..2020 inclusiv). Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul stadionului de fotbal Matarau Dumitru, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 9:30 - 15:30, vineri intre orele 9:30-13:30 sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctul 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 357//2018 publicat in Monitorul Oficial .
 • UAT Ciorogarla anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 20 UAT, incepand cu 17.08.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana la 15.10..2020 inclusiv). Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul primariei Ciorogarla, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 9:30 - 14:30, vineri intre orele 9:30-13:00 sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctul 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 1427//2017 publicat in Monitorul Oficial.
 • Primariei comunei Jilava anunta inceperea afisarii publice a documentelor tehnice pentru sectoarele cadastrale 17 si 19 din UAT Jilva, incepand cu data de 17.06.2020 pe o perioada ramasa de 60 de zile. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Jilava, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 - 15:00, vineri intre orele 10:00-13:00 sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctual 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 1427//2017 publicat in Monitorul Oficial
 • Primaria comunei Petrachioaia, anunta reluarea procedurii de afisare publica a documentelor tehnice pentru sectorul cadastral 9 din UAT Petrachioaia, incepand cu data de 30.05.2020 pe o perioada ramasa de 53 de zile, in locatia: sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Petrachioaia, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 si 15:00, vineri intre orele 10:00-13:00 sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctul 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 533/2016.
 • Primaria comunei Ciolpani, anunta inceperea afisarii publice a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 10 din UAT Ciolpani, incepand cu data de 10.06.2020 pe o perioada de 60 de zile. Deasemeni anunta si reluarea activitatii de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 2, pe o perioada de 25 de zile, in locatia: sediul Primariei Ciolpani, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Ciolpani, judetul Ilfov, de luni pana joi intre orele 10:00 - 15:00, vineri intre orele 10:00-13:00 sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit prevederilor "Specificatilor tehnice" punctul 1.1 "in etapa de publicare a rezultatelor, este important ca detinatorii imobilelor sa consulte si sa analizeze documentele publicate si sa se pronunte asupra corectitudinii informatiilor prezentate", conform ordinului directorului general al ANCPI nr. 1427//2017 publicat in Monitorul Oficial , partea I nr 921 din 23.11.2017.
 • UAT Branesti, anunta reluarea procedurii de afisare publica a documentelor tehnice pentru Sectorul cadastral 18, incepand cu data de 26.05.2020 pe o perioada ramasa de 53 de zile, in locatia: sediul Primariei Branesti, judetul Ilfov, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare sau contestatii ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre propietari, posesori sau alti detinatori de drepturi, la Comisia de Rectificare care isi va desfasura activitatea la sediul Primariei Branesti, judetul Ilfov, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 15:00 sau pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
 • Avand in vedere recomandarile A.N.C.P.I. transmise prin adresele nr.11553/2020, 11554/2020, 11752/2020 referitoare la modalitatea de desfasurare a activitatii cu publicul la nivelul O.C.P.I. Ilfov in contextul actiunilor exceptionale intreprinse la nivel national si al masurilor dispuse pentru prevenirea propagarii virusului COVID - 19 va instiintam ca incepand cu data de 16.03.2020, O.C.P.I. Ilfov a suspendat toate actiunile ce privesc etapa de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului, in care se afla sectorul 2 din UAT Ciolpani, sectoarele 17 si 19 din UAT Jilava, Sectorul 9 din UAT Petrachioaia si sectorul 18 din UAT Branesti pana la incetarea starii de urgenta instituita prin decretul nr. 195/16.03.2020 de presedintele Romaniei. Dupa incetarea starii de urgenta, activitatea comisiilor de solutionare a cererilor de rectificare va fi reluata pentru perioada ramasa din etapa de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului. Cu deosebita consideratie,

 • Comuna Jilava anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 17 si 19 incepand cu data de 16.03.2020, pe o perioada de 60 zile, la sediul Primariei Comunei Jilava.
  Citeste

 • UAT Branesti anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 18, incepand cu data de 09.03.2020 pentru o perioada de 60 de zile, in locatia Primariei Branesti.
  Citeste

 • UAT Petrachioaia anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 9, incepand cu 19.02.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 18.04.2020 inclusiv) la sediul primariei Petrachioaia.
  Citeste

 • UAT Ciolpani anunta publicare documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Ciolpani, sector cadastral 2, incepand cu data de 10.02.2020 pe o perioada de 60 de zile, in locatia Primariei Ciolpani.
  Citeste

 • UAT Afumati anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 23, incepand cu 14.01.2020, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 13.03.2020 inclusiv) la sediul primariei Afumati.
  Citeste

 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului UAT Petrachioaia, Sector Cadastral 20
  Citeste

 • Lucrari finantate si cofinantate de ANCPI
  Citeste

 • UAT Peris anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 UAT Peris, incepand cu 10.10.2019, pe o perioada de 60 de zile la sediul primariei Peris, strada Primariei 29.
  Citeste

 • UAT Petrachioaia anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 8, UAT Petrachioaia, incepand cu 05.09.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 04.11.2019 inclusiv) la sediul primariei Petrachioaia.
  Citeste

 • UAT Petrachioaia anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 37, UAT Petrachioaia, incepand cu 11.09.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 09.11.2019 inclusiv) la sediul primariei Petrachioaia.
  Citeste

 • UAT Stefanestii de Jos anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 5 si 6, incepand cu 12.08.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 10.10.2019 inclusiv) la sediul Clubului Sportiv Local Stefanestii de Jos .
  Citeste

 • UAT JiIava anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7,16,20,27,29,30 UAT Jilava, incepand cu 05.08.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 03.10.2019 inclusiv) la sediul primariei Jilava.
  Citeste

 • UAT Branesti anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 10, incepand cu 09.07.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 06.09.2019 inclusiv) la sediul primariei Branesti.
  Citeste

 • UAT Afumati anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastral 25, 27,28 incepand cu 16.07.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 13.09.2019 inclusiv) la sediul primariei Afumati.
  Citeste

 • UAT Jilava anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3,5,6,14 incepand cu 08.07.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 05.09.2019 inclusiv) la sediul primariei Jilava.
  Citeste

 • UAT Magurele anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 54,55,56,57,58,59,61,67,68,69,70,72,73,74,75,76, UAT Magurele, incepand cu 04.07.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 01.09.2019 inclusiv) la sediul primariei Magurele.
  Citeste

 • UAT Moara Vlasiei anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 60, UAT Moara Vlasiei, incepand cu 28.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 26.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Moara Vlasiei.
  Citeste

 • UAT Buftea anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Buftea, incepand cu 22.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 20.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Buftea.
  Citeste

 • UAT Cernica anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Cernica, incepand cu 14.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 12.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Cernica.
  Citeste

 • UAT Domnesti anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Domnesti, incepand cu 03.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 30.06.2019 inclusiv) la sediul primariei Domnesti.
  Citeste

 • UAT Dascalu anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Dascalu, incepand cu 14.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 12.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Dascalu.
  Citeste

 • UAT Gradistea anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Gradistea, incepand cu 13.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 11.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Gradistea.
  Citeste

 • UAT Moara Vlasiei anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Moara Vlasiei, incepand cu 14.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 12.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Moara Vlasiei.
  Citeste

 • UAT Jilava anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Jilava, incepand cu 15.05.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 13.07.2019 inclusiv) la sediul primariei Jilava.
  Citeste

 • UAT Cornetu anunta publicarea documentelor tehnive ale cadastrului pentru sectoarele 2 si 29 incepand cu data de 02.05.2019 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Cornetu din sos. Alexandriei nr. 140.
  Citeste

 • UAT Dobroesti anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Dobroesti, incepand cu 15.04.2019, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 13.06.2019) la sediul primariei Dobroesti.
  Citeste

 • S-a terminat inregistrarea sistematica a sectoarelor 16, 35, 38, 39 si 40 din UAT Berceni.

 • UAT Berceni din judetul Ilfov anunta incetarea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului pe data de 02.11.2018

 • UAT Berceni din judetul Ilfov anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Berceni incepand cu date de 03.09.2018, pe o perioada de 60 de zile (pana pe 01.11.2018), la sediul PRIMARIEI BERCENI Citeste.

 • Programul National de Cadastru si Carte Funciara (www.ancpi.ro) Citeste.

 
 
 
Site realizat de Web Style Expert