imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Luni, 25 Septembrie 2023, 09:46
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001

 • Programul Anual al Achizitiilor Publice. Citeste
 • Raport de evaluare nr. 544/2001 pentru anul 2020. Citeste
 • Raport De Activitate OCPI Ilfov - 2022. Citeste
 • Raport De Activitate OCPI Ilfov - 2021. Citeste
 • Raport De Activitate OCPI Ilfov - 2020. Citeste
 • Raport De Activitate OCPI Ilfov - 2019. Citeste
 • Pentru realizarea obiectivelor ce-i revin prin Programul de guvernare 2019 - 20120, OCPI Ilfov a actionat in semestrul I 2019 in urmatoarele directii. Citeste
 • Raport De Activitate OCPI Ilfov - 2018. Citeste
 • 1.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV

  Consulta portalul legislativ Portal Legislativ

  1.1 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste PDF Citeste Portal

  1.2 Ordinul nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. Citeste PDF Citeste Portal

  1.3 Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei; Citeste PDF Citeste Portal

  1.4 Hotarare nr. 1288 /2012 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste PDF Citeste Portal

  1.5 Ordinul nr. 1445/2016 pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara. Citeste PDF Citeste Portal

  1.6 Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre ANCPI si unitatile sale subordonate, cu modificarile si completarile ulterioare. Citeste PDF Citeste Portal

  2.Structura organizatorica, programul de functionare, programul de audiente

  2.1 Organigrama Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (Anexa 1)

  2.2 Programul de funcţionare: (Anexa 2)

             Luni - Joi 8:00-16:30; Vineri 8:00 - 14.00

  2.3 Programul de audienţe:

  Director:                  Ruxandra GHIBA
  Registrator Şef:      Ion STANCIU
  MIERCURI de la 9:00 la 14:00 săptămânal

  Înscrieri în audienţă:                                                          
                     Luni¸ Joi -    8:00 - 16:30; Vineri 8.00 - 14.00          

  Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii
  – persoana de contact: Leau Diana    - tel: 021/224.60.85

  Serviciul de publicitate imobiliară
   -persoane de contact: Aldea Ana Maria -tel: 021/224.60.82

  Persoanele autorizate se pot inscrie in audienta la Inginerul Sef.
   - Audientele la inginerul sef au loc in fiecare zi de marti intre orele 9 - 10. Inscrierile se fac in prealabil la interior 119.

  3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice aici
  Program de functionare: Luni - Joi: 08.00 - 16.30, Vineri: 08.00 - 14.00
  4. Coordonate de contact aici
  5. Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 3)
      Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil la 30.09.2019
  Bilant
   6. Lista documentelor privind informaţiile de interes public
  Legi, Hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului de interes public care privesc:
   orice informaţie cu privire la bunul imobil, dar care nu conţine date cu caracter personal
  7. Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Oficiul De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Ilfov

  7.1. Documente produse
  - documente cu informaţii referitoare la bunul imobil identificat cu tarla, parcelă, număr cadastral provizoriu, dar care nu conţin date cu caracter personal
  - structura organizatorică
  - atribuţiile
  - bugetul
  - extras de carte funciară de informare şi de autentificare
  - cartea funciară
  - planuri de încadrare în zonă
  - coordonatele aferente imobilelor înscrise în cartea funciară
  - dosarele privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa 34/2006
  - procesele verbale de adjudecare ale licitaţiilor privind achiziţiile publice
  - contestaţiile privind desfăşurarea licitaţiilor
  - proces verbal de transfer cu mijloacele fixe, conform Hotărârii 841/1995
  - rezultatele privind concursurile de ocupare a posturilor vacante
  - contestaţiile privind rezultatele de la concursurile de ocupare a posturilor vacante

  7.2. Documente gestionate
  a. Conform HG 890/2005, O.C.P.I. Ilfov este arhivarul următoarelor documente
  - titlurile de proprietate emise conform Legii 18/1991 şi Legii 247/2005
  - anexele prevăzute de Legea 18/1991 şi Legea 247/2005 potrivit cărora se emit titlurile de proprietate
      - documentaţiile transmise de comisiile locale ce stau la baza întocmirii   
        titlurilor de proprietate
      b. documentaţiile cadatrale întocmite de persoanele fizice sau autorizate, la solicitarea beneficiarilor având la bază acte de proprietate
       c. avize de PUG, PUZ, PUD, studii topo
       d. documente de aprobare în  vederea scoaterii din circuitul agricol
       e. documente întocmite potrivit HG 834/1991 în vederea emiterii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru societaţile comerciale

  8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
  - Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata în
  Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  - Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  9. Program privind comunicarea verbală a informaţiilor de interes public
    Luni- Vineri: 14:00 - 16:00
    Joi: 14:00 - 18:00

  10. Numele si prenumele functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor publice:
      Sef birou resurse umane, secretariat si petitii Leau Diana
              Tel: 021/224.60.85
  Model cerere conform Lege 544 Model
   
  Site realizat de Web Style Expert