ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Luni, 24 Ianuarie 2022, 21:54
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Consilier integritate
 
 • Raport privind respectarea de catre personalul OCPI Ilfov a prevederilor Codului de etica si integritate pe anul 2020. Citeste
 • Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2020. Citeste
 • Raport privind respectarea de catre personalul OCPI Ilfov a prevederilor Codului de etica si integritate pe anul 2019. Citeste
 • Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020. Citeste
 • Codul de etica si integritate a personalului ANCPI, aprobat prin Ordinul directorului general nr. 2846/13.08.2019 Citeste
 • Persoana desemnata drept consilier de etica si atributiile acestuia. Citeste
 • Instruirea personalului cu prevederile legislatiei si procedurilor referitoare la anticoruptie pe semestrul I 2018.. Citeste
 • Metodologia privind managementul riscurilor de coruptie. Citeste
 • Procedura privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei. Citeste
 • Avertizarea in interes public in cadrul ANCPI Citeste
 • Decizia 44/28.02.2018 privind desemnarea doamnei Leau Diana Elena drept consilier de integritate in cadrul OCPI Ilfov Citeste
 
 • Consilierul de integritate are urmatoarele atributii:
  - intocmeste raportarile semestriale privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru Integritate a ANCPI si a masurilor si indicatorilor din Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a anticoruptiei, precum si indicatorii de evaluare (in cazul in care este si responsabil de coordonarea planului de actiune);
  - prezinta personalului materialele transmise de ANCPI sau de Serviciul Judetean Anticoruptie cu privire la activitatea de prevenire si combatere a coruptiei;
  - acorda consultanta si asistenta personalului cu privire la respectarea codului de conduita si codului de etica aprobate;
  - tine evidenta nominala a personalului care participa la activitatile de informare si de instruire anticoruptie organizate de ANCPI, MDRAP sau Serviciul Judetean Anticoruptie;
  - propune conducerii institutiei organizarea si desfasurarea unor activitati de instruire a personalului in doemniul anticuruptiei;
  - sprijina conducerea institutiei in realizarea activitatilor de monitorizare sau de reevaluare a riscurilor;
  - raporteaza conducerii institutiei cazurile de incalcare a normelor de conduita de catre personalul institutiei.
  Citeste
 
 
 
 
 
Site realizat de Web Style Expert