ATENTIE !

- Aplicatia eTerra3 poate fi accesata de la adresa: https://eterra3.ancpi.ro/

- Extrase informare online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Joi, 21 Februarie 2019, 04:09
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Legislatie
 
 • Sinteza principii jurisprudenta CEDO – Sinteza principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.
  Citeste Sinteza

 • Hotararea nr. 1288/2012 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 • Legea Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 1445/2016 – privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, a Centrului National de Cartografie, precum si a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora.

 • Ordinul nr. 890/2015 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si a Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Centrului National de Cartografie.
  Citeste Ordin

 • Protocol colaborare – intre ANCPI si UGR.
  Citeste Protocol

 • Legea nr. 7/1996 Republicata – In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 83/07.02.2013 a fost republicata Legea Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996.
  Citeste Legea 7/1996 Republicata

 • Legea nr. 219/19.11.2012 – In Monitorul Oficial nr. 789/23.11.2012 a fost publicata Legea nr. 219/19.11.2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 si pentru modificarea unor acte normative.
  Prin aceasta lege se va modifica modul de intocmire al documentatiilor cadatrale pentru un imobil traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei localitati:
  "- Daca un imobil este traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei localitati din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despartit in doua imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distinte, unul pentru portiunea din intravilan si altul pentru cea din extravilan."
  CitesteLegea 219 din 19 noiembrie 2012

 • Act Aditional Nr. 2 – La Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.citeste

 • Legea 133/2012 - Modificarea legii 7/1996 – Legea 133/2012 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/1996citeste

 • Decizia numarul 4 – Privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu.citeste

 • Fotografiile – imobilului vor contine detaliile necesare in vederea identificarii acestuia, respectiv imagini ale condominiului (blocului) in cazul documentatiilor cadastrale intocmite pentru unitati individuale (apartament) si imagini preluate pe limitele imobilului, in cazul terenurilor cu sau fara constructii. Acestea vor fi depuse in format analogic si vor constitui piese ale documentatiei cadastrale.:citeste

 • Radierea unei constructii din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara – Operatiunea de radiere a unei constructii din sistemul informatic de cadastru si publicitate imobiliara se efectueaza, la cererea proprietarului, in felul urmator:citeste

 • Modificare Ordin 634 – Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privin continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara publicat in MO partea I nr. 407/09-06-2011.download

 • Precizari (pdf) – privind realizarea planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile cu suprafete de peste 1 ha in intravilan si 10 ha in extravilan. download

 • Ordinul nr. 128/2007 (pdf) – privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate. download
 • Ordinul nr. 633/2006 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara. download
 • Ordinul nr. 634/2006 – ordin pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. download
 • Precizari privind modul de completare a unor anexe din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul 634/2006. download
 • Precizare documente cadastrale – precizari privind modul de completare a unor anexe ale Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. download
 • Expertiza notariala – privind preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in judetul Ilfov. download
 
 
 
 
Site realizat de Web Style Expert