imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Joi, 30 Iunie 2022, 19:40
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Continut dosar

 

 • Actele necesare pentru reintroducerea terenurilor in circuitul agricol.Citeste
 • Cerere pentru reintroducerea terenului in circuitul agricol.Download
 • Decizia nr. 7 privind scoaterea din circuitul agricol al terenurilor.Citeste
 
 • Tarife si documentatia necesara pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuit agricol a terenurilor situate in extravilan.download
 • Cerere pentru scoaterea din circuitul agricol.download

 

 • Continutul dosarului pentru receptia planurilor de situatie necesare intocmirii planului urbanistic zonal (P.U.Z.), planului de detaliu (P.U.D.) sau proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.).download
 
 • Punct de vedere al ANCPI cu privire la receptia/avizarea studiilor topografice sau a documentatiilor pentru PUG download
 
 • Acte necesare pentru eliberarea extrasului de plan cadastral pe ortofotoplan (serviciul 277)
 •     - cerere tip download
      - copie act de identitate
      - copie acte de proprietate
 
 • Acte necesare pentru eliberarea copiei dupa numar cadastral aflat in arhiva OCPI (serviciul 275C)
 •     - cerere tip download
      - copie act de identitate
      - copie acte de proprietate
 
 • Acte necesare pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare (serviciul 272)
 •     - cerere tip download
      - copie act de identitate
 
 • Acte necesare pentru eliberarea planului de incadrare in zona scara 1:2000 sau 1:5000 (serviciul 127)
 •     - cerere tip download
      - copie act de identitate
 
 
 
Site realizat de Web Style Expert